แก้วิกฤตภัยแล้งช่วยชาวบ้าน เขื่อนแม่กวงปล่อยน้ำก้อนที่ 2 จำนวน 3 วัน

Share This:

ผอ.ชลประทานเชียงใหม่เผยปรับรอบเวรการส่งน้ำให้พื้นที่ใหม่ โดยยึดยอดน้ำเท่าเดิม จำนวน 6 ล้าน ลบ.ม.จากภัยแล้งจัดเข้าวิฤกต ทำให้ต้องระบายน้ำออกมาช่วยเหลือเพื่อบรรเทา โดยเฉพาะใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน และอุปโภค และรักษาระบบนิเวศของลำคลอง

หลังจากภัยแล้งจ่อวิกฤต หนักส่งผลให้ขณะนี้เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ปล่อยน้ำก่อนที่ 2 ลงสู่คลองชลประทานทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ซึ่งขณะนี้มีการเปิดประตูระบายน้ำ เพื่อให้น้ำไหลลงสู่คลองสาขาและลำน้ำต่างๆ นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าจากมติขอผู้ใช้น้ำร่วมกันแล้ว มีการข้อใช้น้ำจำนวน 6 ล้าน ลบ.ม. โดยจะเริ่มปล่อยน้ำเป็นรอบเวรตั้งแต่เดือนมีนาคม แต่ขณะนี้เกิดปัญหาภัยแล้งมากส่งผลให้ผู้ใช้น้ำขอมีการระบายน้ำก่อนระยะเวลาที่ตกลงกันโดยก้อนแรกเดือนมกราคม

ขณะนี้เป็นก้อนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 – 18 กพ. จำนวน 3 วันแบ่งการส่งน้ำไป ตามน้ำคลองส่งน้ำฝาแตกและเกาะมาขาม รวมกันกว่า 5 แสนลบ.ม. คลองส่งน้ำแมืองวะ 1.2 แสน ลบ.ม. และ คลองปู่เห็นจำนวน 5 หมื่น ลบ.ม. ปริมาณน้ำรวมเกือบ 7 แสน ลบ.ม. แต่ยังเป็นไปตามข้อตกลงของการขอใช้น้ำที่จำนวน 6 ล้าน ลบ.ม. ขึ้นอยู่ว่าจะต้องการช่วงไหนอย่างไร แต่ระยะนี้แล้งจัดและน้ำใต้ดิน ตลอดจนน้ำเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน ขาดแคลนหนักทำให้ต้องระบายออกมาและรักษาระบบนิเวศของลำคลองบางส่วน หลังเกิดภัยแล้งเข้าสู่วสภาวะวิกฤตหนักขึ้น เพื่อลดและบรรเทาแก่ประชาชน ส่วนปริมาณน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เหลือจำนวน 30 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 11 %

Comments

comments