อินทนนท์พร้อมรับนักปั่น คนพันธ์อึดพิชิตดอยอินทนนท์ ครั้งที่ 9

Share This:

จากกระแสการปั่นจักรยานที่มีมาตลอดช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้มีจำนวนนักปั่นเพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวนมาก กิจกรรมการปั่นจักรยานต่างๆ มีผู้เข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกๆปี โดยเฉพาะปีนี้กับกิจกรรมปั่นสองน่องพิชิตดอยอินทนนท์ หรือคนพันธ์อึดพิชิตดอยอินทนนท์ ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีสำหรับนักปั่นไปแล้วที่จะเดินทางมาพิสูจน์ความอึด ความแข็งแรงของตนในการปั่นพิชิตยอดดอยที่สูงที่สุดของประเทศไทย ซึ่งยอดผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมีจำนวนยอดลงทะเบียน 5,000 กว่าคน ซึ่งทางอุทนยานแห่งชาติดอยอินทนนท์พร้อมเต็มที่ในการรับมือกับจำนวนนักปั่นและผู้ติดตามที่คาดว่าจะเดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่าหมื่นคน

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือ ใน”โครงการปั่นสองน่องท่องอุทยานฯ”(ปั่นสองน่องพิชิตดอยอินทนนท์ หรือคนพันธ์อึดพิชิตดอยอินทนนท์ ครั้งที่ 9) ในวันที่ 21 กพ 59 นี้ เพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์ให้ นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯช่วยลดภาวะมลพิษจากควันท่อไอเสียรถยนต์และลดเสียงดังรบกวนสัตว์ป่าในเขตอุทยานฯ อีกทั้ง จะเป็นการเพิ่มสุขภาพที่ดีแก่นักท่องเที่ยวโดยการปั่นจักรยาน ให้มีการปั่นจักยานเพื่อท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯทุกแห่งทั่วประเทศ(โครงการปั่นสองน่องท่องอุทยานฯของ กรมอุทยานฯ) สำหรับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีโครงการสร้างเส้นทางจักรยาน 4.5 กม.(จากที่ทำการ-บ้านม้งขุนกลาง-โครงการหลวง-ดงสน) ซึ่งอยู่ในระหว่างออกแบบฯ

สำหรับปีนี้กระแสการปั่นจักรยานมีมากจริงๆ ทางกรรมการฯจึงได้เปิดรับสมัครเพิ่มมากกว่าในทุกๆปี เพื่อสนับสนุนต่อเนื่องจากงานระดับประเทศดังที่ทราบแล้วนั้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมรายได้และการท่องเที่ยวให้แก่อำเภอจอมทองและจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นอีกด้วย และเพื่อให้งานดำเนินไปด้วยดี ด้วยความเรียบร้อย จึงได้ตั้งเป็นคณะกรรมการระดับอำเภอในการบริหารจัดการงานในครั้งนี้ อันประกอบไปด้วยทุกภาคส่วนในระดับอำเภอและระดับจังหวัด ให้เป็นคณะทำงาน และจากการประชุมจึงได้ข้อสรุปพอสังเขปดังนี้

1.ด้านพิธีการและการจัดการ

-เริ่มเปิดงาน 06.30 น.ที่ที่ว่าการอำเภอจอมทอง โดยมีท่าน ผวจ.มาเป็นประธาน

-เริ่มปั่นเวลา 07.09 น.ที่จุดเริ่มต้นที่หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง

-มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์นำขบวนและ จนท.อุทยานฯ,อปพร.,ตำรวจฯลฯคอยรักษาความปลอดภัยตรวจสอบตลอดเส้นทาง

-มอบของที่ระลึกสำหรับผู้ปั่นจนถึงยอดดอยทุกคน ที่ลานจอดรถยอดดอยอินทนนท์ (ไม่มีราววัลลำดับที่ จะได้รับของรางวัลและใบประกาศเหมือนกันทุกคน)

-ปั่นได้ เข็นได้ ลากได้ ให้ถึงยอดดอยฯไม่เกินเวลา 15.30 น.จะได้รางวัลทุกคน

-เป็นการปั่นระยะทาง 50 กม.

-ฯลฯ

2.การจัดการจราจร

-จะมีรถตรวจการและ จนท.ดูแลตลอดเส้นทางตลอดการปั่น

-เมื่อขึ้นถึงเส้นชัยห้ามนำจักรยานปั่นลงมาเองเพราะจะกีดขวางการจราจรหรือเกิดอุบัติเหตุได้ จึงมีรถ 6 ล้อ จำนวน 20 คันบรรทุกจักรยานลงมาตามจุดหมายให้ฟรี

-สำหรับคณะที่จะตามและ นทท.ปกติ จะมีรถสองแถวเหลืองบริการให้ฟรี 39 คันทั้งขึ้นและลง(นักปั่นและ นทท.ชำระค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯตามปกติแต่นั่งรถฟรีทุกคนทุกคัน)โดยมีจุดจอดรถให้ 3 จุดคือ

@1 ที่ว่าการอำเภอจอมทอง

@2 ที่ทำการอุทยานฯกม.31

@3 ลานจอดรถและลานจอด ฮ.ของ ทอ.หน้ากิ่วแม่ปาน

 โดยตั้งแต่กิ่วแม่ปาน-ยอดดอย ห้ามรถยนต์ทุกชนิดขึ้นไปจนถึงเวลา 12 .00 น.

หมายเหตุ.ทั้งนักปั่นและ นทท.จะมีรถบริการทั้งขึ้นและลงฟรีตลอดทั้งวัน

-มีกรวยกั้นเพื่อรถที่จำเป็นต้องผ่าน 1 ช่องทาง

3.ด้านอื่นๆ

-จะจัดเก็บขยะให้แล้วเสร็จภายใน 1 วันโดยการจ้างชุมชนในพื้นที่

-มีการชำระค่าธรรมเนียมตามปกติรวมถึงนักปั่นด้วย

-การจัดการทุกอย่างให้เป็นการจ้างงานตลอดจนอาหารเครื่องดื่มฯลฯใช้จากชุมชนในพื้นที่

-รายได้ปีนี้ จัดสร้างห้องประชุมให้ รร.จอมทอง,มอบเป็นกองทุนป้องกันไฟป่าให้กับทุกหมู่บ้านในเขตอุทยานฯ ,ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนฯลฯ

-อื่นๆ

ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และทางอำเภอจอมทอง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับบางท่านด้วย แต่ได้หาวิธีการและการจัดการเต็มความสามารถ และพร้อมนำปัญหาไปปรับใช้ในปีต่อๆไป ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน และภาพรวมของระดับอำเภอจอมทองและจังหวัดเชียงใหม่อย่างสูงสุด

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Comments

comments