น้ำก้อนสุดท้ายของเขื่อนแม่กวง ที่ยังคงกักเก็บไว้ช่วยเหลือประชาชนช่วงภัยแล้ง

Share This:

ผู้สื่อข่าวพาไปดูน้ำก้อนสุดท้าย ของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้านฝั่งขวาที่ไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าไป ซึ่งเป็นจุดของสปริงเวย์ ที่ระบายน้ำล้นออกจากเขื่อน มีสภาพน้ำแห้งมาก จะเห็นสันเขื่อนขึ้นสูง มีน้ำส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงตรงกลางของตัวเขื่อน นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ชลประทานเชียงใหม่ เผยว่าล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จำนวน 30 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 11. % ซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่คงไว้เพื่ออุปโภคเท่านั้น มีน้ำใช้การได้ 16 ล้าน ลบ.ม. จากปริมาณทีเหลืออยู่ขณะนี้ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการระบายน้ำออกไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง ตามข้อตกลงกับผู้ใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ และส่งน้ำช่วยเหลือไม่ผลยืนต้น แต่สภาพความแห้งแล้งในพื้นที่เริ่มวิกฤตเป็นอย่างมาก มีการระบายน้ำจำนวน 2 ก้อนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง โดยเฉพาะน้ำอุปโภคให้กับประชาชน หลังจากได้ปล่อยน้ำมาแล้ว จะเห็นสภาพของคลองชลประทานเริ่มมีน้ำนอนก้นไม่ไหลเพราะประชาชนตลอดแนวจะมีการสูบน้ำ ไปกักสำรองน้ำตามแหล่ง และใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน
จากภาพน้ำล้นสปริงเวย์ เขื่อนแม่กวง 29 กย. 2554 ที่มีน้ำเกินความจุ 101 % ทำให้น้ำได้ล้นจากสปริงเวย์ออกมาให้เห็น หลังจากนั้นผ่านมา 4 ปีเศษ จนถึงล่าสุดผู้สื่อข่าวพาไปดู สปริงเวย์ ที่มีสภาพแห้งแล้งมากระดับน้ำหลังสปริงเวย์ ลดแห้งลงไปมาก เห็นแนวสันเขื่อนโดยรอบไปจนถึงพื้นที่ มีน้ำที่กักัไว้บริเวณด้านหน้าเขื่อนฝั่งขวาให้เห็น และสภาพเกาะ โขดหิน ที่เคยจมอยู่ใต้น้ำโผล่ขึ้นมาให้ได้เห็นของด้านฝั่งขวา เป็นปริมาณน้ำที่เหลือก้อนสุดท้ายที่ยังคงไว้เพื่ออุปโภค นอกจากนี้ปัญหาสภาพอากาสร้อนจัด ส่งผลให้น้ำมีการระเหยเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้ปริมาณน้ำลดลงไปต่อเนื่อง

Comments

comments