เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบ มีการบรรยายพิเศษเรื่องพระคุณพ่อแม่ ทำให้นักศึกษาทั้งหญิงและชายต่างซาบซึ้งร้องไห้

Share This:

ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ วิทนยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จัดปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาระดับ ปวส.2 ในโครงการ ก้าวไกลไปสู่ฝัน สู่อนาคตที่มั่นคง และยั่งยืน ประจำปี 2558 โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาหลายคน ขณะเดียวกันทางวิทยาลัยได้เชิญ พันเอกนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา วิทยากรกำลังบรรยายพิเศษเรื่อง สร้างงาน สร้างรากฐาน สู่จุดหมายที่ปลายฝัน พร้อมกันนี้ได้แทรกการบรรยายเรื่องพระคุณพ่อแม่ ในบรรยากาศที่เงียบสงบพร้อมกับให้นักศึกษาทั้งหมดได้หลับตาและคิดถึงพระคุณพ่อแม่ คลอไปกับเสียงเพลงเกี่ยวกับพระคุณพ่อแม่ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา โดยนักศึกษาหลายสิบคนทั้งผู้หญิงและผู้ชายถึงกับน้ำตาซึมออกมาอย่างไม่รู้ตัว โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาได้จัดปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาระดับ ปวส.2 รวม 650 คน ซึ่งนักศึกษาทั้งหมดใกล้จบการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้ทราบถึงข้อมูลสำคัญเพื่อการตัดสินใจในสาขาอาชีพที่ตนเองสนใจจากบุคลากรคนสำคัญ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ นอกจากนี้ยังเป็นเข็มทิศชี้ทางในการดำเนินชีวิตในสังคมภายนอกอีกด้วย 000000000จบ000000000

 

ทีม presspeople รายงาน 23

Comments

comments