เชียงใหม่ สภาพลำเหมืองกาง ผ่านกลางเมืองเชียงใหม่ พบมีการระบายน้ำเสียเป็นสีแดงคลายสนิม

Share This:

หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเข้ามาว่าพบสภาพลำน้ำเหมืองกาง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไหลตัวเมืองเชียงใหม่ที่ไปบรรจบกับคลองแม่ข่า เป็นแหล่งน้ำเดียวที่ไหลผ่านกลางเมืองไปลงแม่น้ำปิง มีผู้รักลอบปล่อยน้ำเสียลงไป เป็นน้ำสีแดงคลายสนิมน้ำจากเครื่องกรองน้ำ ลงมาทำให้ตลอดแนวลำเหมืองมีสีแดงตกตะกอนให้เห็น ขณะที่สภาพคลองลำเหมืองก็เล็กกวางประมาร 3-5 เมตร เป็นบางจุด สภาพรกไม่ได้รับการดูแลขุดหลอกจนมีน้ำเน่าเสียตลอดลำเหมือง

อย่างไรก็ตามตลอดลำเหมืองกาง ตอนบนเป็นชุมชน และบ้านเรือนของประชาชน ตำบลช้างเผือก และไหลมาเข้าตำบลช้างม่อย มีบ้านเรือนปละตลาดสดใหญ่ตั้งอยู่ มักจะมีการลักลอบปล่อยน้ำเสีย ต่างๆ ลงมาจนทำให้สภาพลำน้ำเหมือง มีการเน่าเสีย ตลอดจนทิ้งขยะจำนวนมากจะเห็นไหลมากองกันบริเวณจุดที่ภาครัฐสองแห่งได้ทำฝายขึ้นมาเพื่อชะลอน้ำ แต่กับกลายเป็นจุดดักขยะลอยเต็ม เริ่มมีน้ำส่งกลิ่นเหม็นเป็นอย่างมาก เพราะลำเหมืองกางนี้จะไหลไปบรรจบกับลำแม่ข่า เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดน้ำเน่าเสีย
ผู้ร้องต้องการให้ส่วนที่เกี่ยวเข้ามาดำเนินการแก้ไข ดำเนินการขุดลอกคลองปรับสภาพให้มีความสวยงามเพราะถูกปล่อยทิ้งมานานขาดการดูแลอย่างจริง ถึงจะมีการแก้ไขของลำน้ำแม่ข่า แต่ก็ยังคงเน่าเหม็น ซึ่งผู้สื่อข่าวจะติดตามตรวจสภาพลำน้ำแม่ข่าที่ยังคงเน่าเหม็นเป็นปัญหาเรื่อยรังมายาวนาน 000000000จบ000000000

 

23

Comments

comments