วัน: 23 กุมภาพันธ์ 2016

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแถลงเสือโคร่งขาว พ่อเพชร อายุ 12 ปี ตัวแรกของไนท์ซาฟารีได้เสียชีวิตฉับพลัน

Share This: เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แถลงเสือโคร่งขาว พ่อเพช […]
Read More