ชลประทานเชียงใหม่ต้องเริ่มใช้น้ำสำรองเสริมผลิตน้ำประปาอุโมงค์เชียงใหม่

Share This:

ชลประทานเชียงใหม่ต้องเริ่มใช้น้ำสำรอง ระบายลงคลองชลประทานเสริมการผลิตน้ำประปาอุโมงค์เชียงใหม่ วันละ 4.3 หมื่น ลบ.ม.ต่อวัน ขณะที่ต้นน้ำแม่แตงมีปริมาณน้ำลดลง เตรียมแผนสำรองน้ำเพิ่มในช่วงค่ำสูบเข้าอ่างเก็บน้ำไว้

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ชลประทานเชียงใหม่ เผยว่าหลังจากการระบายน้ำตามรอบเวร ลงคลองชลประทานแม่แตง ตามข้อตกลงของผู้ใช้น้ำ ขณะนี้ มีการระบายวันละ 220,000 ลบ.ม. ต่อวัน จากลำน้ำแม่แตงลงมา เพื่อใช้ด้านการเกษตรตลอดจนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ได้มีน้ำดิบไปสำรองไว้ตามแหล่งน้ำของชาวบ้าน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำของประชาชนด้านท้ายน้ำ ชลประทานเชียงใหม่ได้เปิดน้ำสำรองจากอ่างเก็บน้ำแม่หยวก ด้านหลังศาลากลาง เป็นแหล่งสำรองน้ำก่อนหน้านี้มีน้ำกว่าร้อยละ 95 ปล่อยลงมาในคลองชลประทานก้อนแรก รวม 5,000 ลบ.ม. เพื่อเสริมน้ำให้กับประปาอุโมงค์ เชียงใหม่ ต้องสูบน้ำจากคลองชลประทานแม่แตง ขึ้นไปผลิตน้ำประปาที่ต้องใช้น้ำวันละ 43,000 ลบ.ม.ต่อวัน
อย่างไรก็ตามการสำรองน้ำตามอ่างตลอดแนวคลองชลประทานแม่แตง มีจำนวน 180,000 ลบ.ม. ที่ไว้รองรับการใช้น้ำ นอกจากนี้มีการจัดแผนเตรียมสำรองน้ำเพิ่มหากการใช้น้ำจากนี้ของเกษตรลดลง และในช่วงค่ำไม่มีการใช้น้ำ จากคลองชลประทานแม่แตง จะสูบน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง ด้านหลังสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มีปริมารน้ำล่าสุด 2 แสน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 19 จากความจุเต็ม 1 ล้าน ลบ.ม.

Comments

comments