ลำเหมืองกาง ผลกระทบของคนมักง่ายปล่อยน้ำเสีย วอนประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตา

Share This:

ปธ.ประสานงานอนุรักษ์แม่น้ำปิงและสิ่งแวดล้อม เผยว่าปัญหาปล่อยน้ำเสียส่งผลกระทบต่อระบบของน้ำโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง แต่วิกฤตกำลังเป็นโอกาสดีทำให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ไขแบบยั่งยืน เพราะเป็นลำน้ำสาธารณะที่มีความสำคัญและประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่

ดร.วสันต์ จอมภักดี ประธานคณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่น้ำปิงและสิ่งแวดล้อม หรือ คอปส. จังหวัดเชียงใหม่ กลว่าว่าจากปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงลำเหมืองกาง เบื้อต้นพบว่าเป็นน้ำสนิม ที่ผ่านการกรองของระบบใหญ่ ของการใช้น้ำปริมาณมากๆ แล้วได้ปล่อยยลงมาในช่วงที่สภาพน้ำวิกฤตจากปัญหาภัยแล้งที่มีน้ำน้อย ส่งผลให้ลำน้ำเป็นสีแดงเหลืองเข้มดังกล่าว ผลกระทบเกิดขึ้นจากระบบนิเวศ สัตว์น้ำแล้ว ซึ่งลำเหมืองกางจะไหลร่วมกันลำน้ำแม่ข่า ก่อนไหลลงในแม่น้ำปิง ซึ่งมีผลกระทบอย่างแน่นอนหากไม่ผ่านการแก้ไข ทำให้ระบบนิเวศของแม่น้ำปิงได้รับผลกระทบเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามจากปัญหาวิกฤตครั้งนี้ย่อมส่งผลดีให้ทุกภาคส่วนตื้นตัว เข้ามาร่วมกันดูแลปกป้องลำน้ำสาธารณะในครั้งนี้ เเพื่อให้มีการแก้ไขดูแลต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเข้ามาร่วมบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการนำเสนอของสื่อมวลชนที่จะทำให้ลำน้ำสำคัญและมีประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ได้รับการดูแลมากขึ้น

Comments

comments