สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

Share This:

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรธรรมชาติมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต” ระหว่างวันที่ 27 -29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่

z84

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยมีสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรธรรมชาติมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 -29 กุมภาพันธ์ 2559  ณ อีเวนท์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเมญ่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล เปิเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้รับมอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 ผ่านสื่อในสังกัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชาสัมพันธ์ เรื่องการรักษาความมั่นคงขงฐานทรัพยากรและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน มั้งในภาพรวมของปัญหาและสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ การปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้กิจกรรมสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรธรรมชาติมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต” โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย

ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การประกวดสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ การประ
กวดประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การเสวนากิจกรรมพาทีสร้างสรรค์ การสอนประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ นิทรรศการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้รูปแบบมีชีวิต ดูสดชื่น สร้างความชุ่มชื้น และสวยงาม การแสดงบนเวทีจากเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ การแสดงจากศิลปินพื้นบ้าน การเล่นเกมส์สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชิงรางวัลมากมาย

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Comments

comments