วัน: 28 กุมภาพันธ์ 2016

สร้างอาหารพื้นเมืองภาคเหนือสู่สากล กิจกรรมจุดหมายปลายทางแห่งมันตราอาหารล้าน

Share This: สำนักงานพัฒนาพิงคนครกระตุ้นการับประทานอาหาร […]
Read More

ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ คาด 3 เดือนหน้าร้อนจะมีน้ำระเหยจาก 2 เขื่อนใหญ่ ต่อเขื่อนเดือนละ 1.2 ล้าน

Share This: สภาพอากาศร้อนจัดส่งผลการระเหยของน้ำเขื่อนแล […]
Read More