ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ คาด 3 เดือนหน้าร้อนจะมีน้ำระเหยจาก 2 เขื่อนใหญ่ ต่อเขื่อนเดือนละ 1.2 ล้าน

Share This:

สภาพอากาศร้อนจัดส่งผลการระเหยของน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำปริมาณมาก ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ คาด 3 เดือนหน้าร้อนจะมีน้ำระเหยจาก 2 เขื่อนใหญ่ ต่อเขื่อนเดือนละ 1.2 ล้าน รวม 3 เดือน เขื่อนละ 4 ล้าน ลบ.ม. โดยเฉพาะแม่กวงมีสภาพแบนทำให้การระเหยมากกว่า แต่ยังโชคดีมีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มเติมได้บาง

จากสภาพอากาศในขณะนี้ที่หนาวเย็น และมีฝนตกลงมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาไม่ได้ช่วยให้ปริมาณน้ำตามเขื่อนใหย่ 2 แห่งและอ่างเก็บน้ำมีน้ำเพิ่มขึ้น แต่ช่วยให้การระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลตามรอบเวรสัปดาห์ละ 1.7 ล้าน ลบ.ม. ระบายออกมา 1.2 ล้าน ลบ.ม. ทำใหประหยัดน้ำไปบางส่วน ขณะที่คลองชลประทานแม่แตงเชียงใหม่ ก็มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมาทำให้เกษตรกรและประชาชนสามารถดูดน้ำไปกักเก็บเพิ่มเติมได้ หลังจากนี้ผ่านช่วงนี้ไปสภาพอากาสจะกลับมาร้อนตามปกติของการเข้าฤดูร้อน
อย่างไรก็ตามจาการตรวจสอบพบว่าปริมาณการระเหยของน้ำแต่ละวันในช่วงหน้าร้อนนี้ จะเฉลี่ยที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จะระเหยวันละ 3.2 หมื่น ลบ.ม. คาดต่อเดือน 1.2 ล้าน ลบ.ม. รวมสามเดือนมีนาคม มษายนและพฤษภาคม จะรวมประมาณ 4 ล้าน ลบ.ม. ขณะเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จะระเหยมากกว่า 3. 5 หมื่น ลบ.ม. ต่อวัน และการระเหยรวมใกล้เคียงกัน แต่การระเหยออกไปขณะนี้ก็มีน้ำไหลเข้าเขื่อนทั้งสองทดแทนเข้ามาทำให้ปริมาณน้ำบวกลบแล้วจะหายไปเล็กน้อย ตามแผนการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการใช้ไปจนถึงปลายเดือนพฤษาคมเพื่อรอเข้าสู่ฤดูฝน แต่ทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกันประหยัดใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

Comments

comments