มูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนารับสมัครพ่อครูแม่ครูทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา

Share This:

มูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนารับสมัครพ่อครูแม่ครูทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา หวังส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ
อาจาร์ยวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ ประธานมูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนา เปิดเผยว่า มูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพ่อครูแม่ครูผู้มีความรู้ความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา เข้าร่วมสืบสานภูมิปัญญาของภาคเหนือ ประจำมูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนา โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา ตลอดจนมีฝีมือทางศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การอู้คำเมือง การเขียนภาษาล้านนา การฟ้องเจิง ฟ้อนเล็บ การฟันดาบ ตีกลองปูจา เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละวิชาชีพรับเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิ นอกจากนี้ยังมูลนิธิฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่การเงินและไกด์นำเที่ยว ประจำมูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนาด้วย โดยคุณสมบัติจะต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านงานประชาสัมพันธ์ เป็นคนพื้นเมืองที่สามารถพูดภาษาเมืองและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สถานะโสด มีรถส่วนตัว วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส.เป็นต้นไป อายุระหว่าง 18 – 25 ปี
ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มี.ค. 59 โดยจะต้องนำหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาวุฒิการศึกษา มาด้วย อย่างไรก็ตามทางมูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนามีค่าตอบแทนตามค่าจ้างขั้นต่ำจำนวน 300 บาทต่อวัน พร้อมประเมินผลงานก่อนการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำข่วงพระเจ้าล้านนา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกาญจนา เกตุทองมา มูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนา หมายเลขโทรศัพท์ 081-531-9403 ตลอด 24 ชั่วโมง

Comments

comments