สร้างอาหารพื้นเมืองภาคเหนือสู่สากล กิจกรรมจุดหมายปลายทางแห่งมันตราอาหารล้าน

Share This:

สำนักงานพัฒนาพิงคนครกระตุ้นการับประทานอาหารพื้นเมือง เตรียมจัดกิจกรรม จุดหมายปลายทางแห่งมันตราอาหารล้าน เพื่อพัฒนาสูตรอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือ ให้คงอัตลักษณ์ความโดดเด่น และ สามารถแข่งขัน ได้ในระดับสากล รับสมัครแข่งขัน 27 กพ – 15 มีค.นี้ เชิญเชฟผู้สนใจเข้าทำการแข่งขัน
ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธานจัดกิจกรรมจุดหมายปลายทางแห่งมันตราอาหารล้านนา พร้อมทั้ง นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร, เชฟฉลอง สักกะพลางกูร นายกชมรมพ่อครัวแม่ครัวภาคเหนือ, เชฟนพเกล้า เก่งคุมพล และ เชฟถาวร เหมยบัว เข้าร่วมด้วย ณ โถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาสูตรอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือ ให้คงอัตลักษณ์ความโดดเด่น และสามารถแข่งขัน ได้ในระดับสากล พร้อมทั้งสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของ Chefs ผ่านอาหารที่เป็นสื่อกลางในการส่งมอบประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยว และเพื่อประชาสัมพันธ์อาหารล้านนาให้เป็นที่รู้จักและเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวลิ้มลอง รสชาติอาหารล้านนา และจะได้จัดให้มีการประกวดการทำอาหารพื้นบ้านภาคเหนือในแบบดั้งเดิมและอาหารล้านนาในแบบฟิวชั่น เพื่อชิงเงินรางวัล จำนวน 5,000, 3,000 และ 2,000 บาท ในวันที่ 25 -27 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประชาชนทั่วไป 2.เยาวชน ระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับ ปวส. ทั่วประเทศ และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://pinkanakorn.or.th/ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2559

Comments

comments