เทศบาลนครเชียงใหม่เดินหน้าใช้มาตรการกฎหมายปล่อยน้ำเสีย ลงคลองแม่ข่า

Share This:

เทศบาลนครเชียงใหม่เดินหน้าใช้มาตรการกฎหมายปล่อยน้ำเสีย ลงคลองแม่ข่า หลังพบตลาดสดเมืองใหม่และวโรรส ระบบบำบัดยังใช้ไม่ได้ หากล่าช้าจะใช้ขั้นเด็ดขาดปิดตลาดจนกล่าวจะปรับปรุงแล้วเสร็จ

หลังจากเกิดปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงลำเหมืองกาง ลำน้ำที่จะไหลลงสู่คลองแม่ข่า ผ่านกลางเมืองเชียงใหม่ ยังพบว่ามีการปล่อยน้ำเสียของตลาดสดเมืองใหม่ ติดกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และตลาดวโรรส ของผู้ประกอบการโดยรอบ ซึ่งไม่ผ่านการบำบัดตามมาตรฐานของการปล่อยน้ำลงลำคลองสาธารณะ จนทำให้คลองแม่ข่ายังคงเน่าเสีย ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่าปัญหาการปล่อยน้ำเน่าเสียของสองตลาดดังนั้น ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนและให้จัดทำแผนปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงมา แต่เยื่องจากการทำงานล้าช้า เตรียมส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ หากยังไม่แล้วเสร็จก็จะใช้มากตรการเทศเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าดำเนินการให้ปิดตลาดเพื่อดำเนินการปรังปรุงจนแล้วเสร็จถึงจะสามารถดำเนินการเปิดต่อได้ ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงคลองแม่ข่าเพื่อคืนความใสสะอาดในปีมงคลของชาวเชียงใหม่ ครบ 720 ปี ที่ทุกฝ่ายได้ช่วยกันเพื่อดำเนินการให้คลองแม่ข่าแห่งนี้ได้กลับมาใสสะอาดในปีนี้ เพราะคลองแห่งนี้เป็นของคนเชียงใหม่ทุกคนที่จะต้องร่วมกันดูแลรักษา

Comments

comments