เดือน: กุมภาพันธ์ 2016

ตรุษจีนนี้จะมีเม็ดเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 1 พันล้านบาท ชาวจีนกว่า 7-8 หมื่นเข้าเชียงใหม่

Share This: ปธ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประชุมเตรียมพร้อมรั […]
Read More

ต้อนรับตรุษจีนกับสมาชิกใหม่ลูกออริก เขาดาบเป็นตัวแรกที่เกิดในสวนสัตว์เชียงใหม่

Share This: ต้อนรับตรุษจีนกับสมาชิกใหม่ลูกออริก เขาดาบเ […]
Read More

เชียงใหม่ โรงเรียนวารีเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติตั้งแต่ระดับอนุบาล มัธยมศึกษา เพื่อวางรากฐานให้นักเรียนก้าวสู่ระดับโลกได้

Share This: นางวารี ภัทราวณิชย์ ผู้จัดการและผู้อำนวยการ […]
Read More