ท่าอากาศเชียงใหม่เผยยอกผู้ใช้บริการพุ่งแบบก้าวกระโดนเกือบ 9 ล้านคน

Share This:

ท่าอากาศเชียงใหม่เผยยอกผู้ใช้บริการพุ่งแบบก้าวกระโดนเกือบ 9 ล้านคน ชาวจีนมากสุดเกือบ 1.2 ล้านคน เตรียมรองรับปี 59 อาการผู้โดยสารและหลุมจอดเพิ่ม โดยมุ่งเน้นการคืนสู่สังคมและเฉลิมฉลอง 720 ปีเมืองเชียงใหม่

ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สำนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดแถลงข่าวครบรอบ 28 ปี การดำเนินงานในห้วงปี 2558 โดยมีนาวาเอกสมัย จันทร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) พร้อมนาย วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงผลการดำเนินการงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ว่าตั้งแต่เดือนมค – ธค. 2558 มีจำนวนอากาศยานพาณิชย์ ขึ้น-ลง จำนวน 63,843 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 21 เที่ยวบินระหวางประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 ส่วนหนึ่งมาจากสายการบินต้นทุนต่ำมีการเปิดมากขึ้น ขณะนี้มีสายการบินในประเทศบินจำนวน 7 สายการบิน จำนวน 16 เส้นทางและ ระหว่างประเทศจำนวน 19 สายการบินจำนวน 20 เส้นทาง มีเที่ยวในแต่ละวัน 190 เที่ยวบิน
ขณะที่ผู้โดยสารจำนวน 8.36 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวนร้อยละ 26 โดยมีผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1. 9 ล้านคน เพื่มขึ้นร้อยละ 44 ในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยว 1.12 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ถึง 15 เท่าตัวการเติบโตมาจากหนังดัง ทำให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขยายตัวนทำให้ต้องเพิ่มอาคารผู้โดยสารและหลุมจอด จนทำให้ทางท่าอากศยานเชียงใหม่ต้องเพิ่มเที่ยวบินนอกเวลาทำการปกติ
ในปี 2559 นี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่จะมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม การร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของล้านนา เพื่อร่วมแลองในวโรกาศ 720 ปีเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งสองตอบต่อยุทธศาสตร์การเป็นประตูสู่วัฒนธรรมล้านนา ยังมุ่งด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

Comments

comments