นายกฯ ธุรกิจท่องเที่ยวเตรียมนำรายชื่อ 8 นอมินีถือแทนกลุ่มจีน ในจังหวัดเชียงใหม่

Share This:

นายกฯ ธุรกิจท่องเที่ยวเตรียมนำรายชื่อ 8 นอมินีถือแทนกลุ่มจีน ในจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมนำให้ผู้ว่าเพื่อหามาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ถูกต้องและเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจังหวัด

นายพรชัย จิตรนวเสถียร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าการเติบโตของธุรกิจด้านท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ มีเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาจำนวนกว่า 1.2 ล้าน คนที่เข้ามาปี 2558 ผ่านสนามบินเชียงใหม่ นี้ยังไม่ได้นับจำนวนผู้ขับเข้ามาผ่านถนนสาย R3A ส่งผลให้มีการขยายตัวของเศรษฐกิจและธุรกิจด้านการท่องเที่ยวขึ้นมา ปัญหาที่กังวลคือการเข้ามาทำธุรกิจทัวร์ศูนยืเหรียญ และการเป็นนอมินีของนักลงทุนต่างชาติ
จากการตรวจสอบมาต่อเนื่องของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ พบมีผู้ถือครองเป็นนอมินีแฝงในการประกอบธุรกิจ ด้านการลงทุน นอมินี และการทำธุรกรรม เบื้องต้นมีจำนวน 8 รายโดยเฉพาะนอมินีนักลงทุนจากจีน ขณะนี้เตรียมเสนอให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบเพื่อให้นำข้อกฎหมายต่างๆ มาบังคับใช้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวละเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

Comments

comments