เชียงใหม่ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ให้กำลังใจนักกรีฑาผู้สูงอายุตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

Share This:

2 (2)ที่ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกล่าวให้โอวาทในการส่งตัวนักกรีฑาผู้สูงอายุตัวแทนจังหวัด นายชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 มอบน้ำดื่มในการสนับสนุนการแข่งกรีฑาให้กับ พ.ต.อ.บัญชา เศรษฐกร นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และนักกรีฑาผู้สูงอายุตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายที่มีผลต่อสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอันเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน ลูกหลาน ไม่เป็นภาระให้แก่สังคม สร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวอันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ นอกจากนั้นนักกรีฑาผู้สูงอายุตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนยังมีความตั้งใจที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่ในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีคุณภาพรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงสามารถฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 ณ จังหวัดสกลนคร
ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ได้กล่าวให้กำลังใจนักกรีฑาผู้สูงอายุตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนให้ประสบโชคดีมีชัยในการแข่งขันและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธ์อันมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ และสิ่งศักดิ์สิทธ์ของจังหวัดเชียงใหม่ จงดลบันดาลให้นักกรีฑาผู้สูงอายุทุกคนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน แคล้วคลาดจาดภยันตรายทั้งปวง และนำชัยชนะกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยความหวังและความตั้งใจของนักกรีฑาผู้สูงอายุทุกท่าน

000000000จบ000000000

ทีมข่าว presspeople รายงาน

Comments

comments