นักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมากพากันเดินทางไปสอบใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

Share This:

นักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมากพากันเดินทางไปสอบใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำใบขับขี่ใช้ขับรถในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย ในแต่ละวันมีชาวจีนเข้ามาสอบใบขับขี่วันละ 5-10 คน โดยตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมามีชาวจีนเข้ามาสอบใบขับขี่แล้วกว่า 100 คน
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาสอบใบขับขี่ ส่วนใหญ่เป็นใบขับขี่รถยนต์ซึ่งก็ต้องผ่านขั้นตอนการอบรม สอบข้อเขียน และ สอบภาภปฏิบัติ ทั้ง การเดินหน้า ถอยหลัง เทียบทางเท้า และ ถอยหลังเข้าจอด เช่นเดียวกับผู้เข้าสอบคนไทย แต่สาเหตุที่ชาวจีนพากันมาสอบใบขับขี่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเพราะใช้เวลาในการสอบเพียงครึ่งวัน หากผ่านก็ได้ใบขับขี่ไปใช้ทันที ต่างกับที่ประเทศที่ต้องใช้เวลาในการเข้าเรียนขับรถ อบรม และ สอบ รวมแล้วต้องใช้เวลานานกว่า 6 เดือน ที่สำคัญยังมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า โดยค่าธรรมเนียมใบขับขี่รถยนต์ของไทยรวมค่าสมาร์ทการ์ดเพียง 205 บาท แต่หากทำที่ประเทศจีนจะมีค่าใช้จ่ายรวมเกือบ 15,000 บาท
อีกสาเหตุสำคัญก็คือหากต่อใบขับขี่เป็นประเภท 5 ปี จะสามารถนำใบขับขี่นี้ไปเทียบเพื่อขอออกใบขับขี่ของประเทศจนและขอเป็นใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศหรือใบขับขี่อินเตอร์ได้ทันที
ชาวจีนที่มาทำใบขับขี่ไทย ส่วนหนึ่งบอกว่า อยากทำให้ถูกกฎหมายระหว่างการใช้รถในไทย และหากสามารถทำใบขับขี่ระหว่างประเทศจากไทยไป ใช้ขับรถได้ในหลายประเทศ และยังใช้เทียบทำใบขับขี่ที่จีนได้ง่ายขึ้น เพราะการทำใบขับขี่ที่จีนเป็นเรื่องยาก ต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนสอนขับรถ อ่านกฎจราจรเพื่อสอบข้อเขียน รวมแล้วใช้เวลาครึ่งปี และค่าใช้จ่ายค่อนข้างแพง
ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากที่หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการเช่ารถจักรยานยนต์ขับขี่ท่องเที่ยว หลายคนไม่เคยขับขี่มาก่อน เพิ่งมาหัดที่บ้านเรา จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขณะที่อีกส่วนหนึ่งขับรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาผ่านเส้นทางอาร์ 3 เอ แต่ไม่คุ้นเคยกับการขับขี่ในประเทศไทย ทั้งใบขับขี่ของจีนยังไม่สามารถใช้ที่ประเทศไทยได้เนื่องจากไม่อยู่ในสนธิสัญญา จึงทำให้หลายคนพากันมาสอบใบขับขี่ที่เชียงใหม่ เพราะได้ประโยชน์หลายอย่าง

Comments

comments