ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ เผยขณะนี้เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยเขื่อนและอ่าง

Share This:

ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ เผยขณะนี้เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยเขื่อนและอ่าง กำลังออกสำรวจตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวสันเขื่อน หลังสภาพความแห้งแล้งน้ำลดลงไป

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ของชลประทาน ได้ออกตรวจสอบโครงสร้างและดินของเขื่อน อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กของจังหวัดเชียงใหม่ ปีละ 2 ครั้ง หลังจากก่อนหน้าสภาพของอ่างมีน้ำจำนวนมากแต่ขณะนี้ปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็วและแห้งเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดผลกระทบขึ้นมา
ขณะนี้ยังไม่กระทบต่อโครงสร้าง เพราะก่อสร้างเขื่อนและอ่างน้ำ จะบดอัดกว่าร้อยละ 95 เพื่อรองรับสภาพของตัวอ่างไม่ว่าจะมีน้ำหรือแห้งก็ตามตลอดจนรองรับแผ่นดินไหว แต่เพื่อไม่เป็นการประมาท เหมือนถนนทรุดหลายแห่งหลังจากน้ำแห้งลงไป เพราะช่วงมีน้ำจะเข้าไปอัดตัวแต่ช่วงแห้งลดลงน้ำในดินก็จะไหลออกมาตามจนทำให้เกิดการทรุดตัว ทำให้อ่างเก็บน้ำสร้างเป็นเขื่อนดินก็ต้องมีการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย

Comments

comments