ย้อนกลับมาแล้วค่า PM 10 เพิ่มขึ้นเกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในตัวเมืองเชียงใหม่

Share This:

เชียงใหม่ ค่า PM 10 เพิ่มขึ้นเกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในตัวเมืองเชียงใหม่ ขณะที่ศาลากลางเชียงใหม่ ค่าก๊าซโอโซนเกินมาตรฐาน 112 ส่วนในพันล้านส่วนเป็นวันที่ 2 ขณะที่ดอยสุเทพเริ่มเรือนรางถึงสภพท้องฟ้าจะโปร่งใสก็ตาม

ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพอากาศล่าสุด ในตัวเมืองเชียงใหม่ ของช่วงบ่ายวันนี้พบว่าจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ กลางเมืองเชียงหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย บริเวณอณุสาวรีย์สามกษัตริย์ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 มีค่า 107 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณก๊าซโอโซน (O3)มีค่า 92 ส่วนในพันล้านส่วน อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง แต่กำลังจะใกล้ 100 ที่เกินค่ามาตรฐาน
ส่วน จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศศาลากลาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณก๊าซโอโซน หรือ O3 มีค่า 112 ส่วนในพันล้านส่วน อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 มีค่า 77 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เช่นเดียวกับจุดตรวจวัดบนดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 มีค่า 77 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และที่ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม,จ.เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนหรือ PM10 มีค่า 83 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลางเช่นกัน

Comments

comments