สคบ. สัญจร จังหวัดเชียงใหม่

Share This:

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจัดโครงการ สคบ. สัญจร จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และแนวปฎิบัติที่ถูกต้องในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ดี มีคุณภาพ ไม่กระทำการใดๆที่จะละเมิดสิทธิผู้บริโภค โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเชียงใหม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมและเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคสถาบันการศึกษา ผู้ประกอบธุรกิจ สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป รวมจำนวน 1,000 คน

za_02วันนี้ 8 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ สคบ.สัญจร จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. คณะผู้บริหารจาก สคบ. และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทองกวาว อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ “สคบ.สัญจร” จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และแนวปฎิบัติที่ถูกต้องในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ดี มีคุณภาพ ไม่กระทำการใดๆที่จะละเมิดสิทธิผู้บริโภค โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สคบ.และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค อาทิ พานิชย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ที่ดินจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ตำรวจ ฯลฯ ปฎิบัติงานเสมือนตัวแทนของ สคบ. ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าหลายประเภท เพื่อให้คำแนะนำในการโฆษรษ การทำสัญญา และการประกอบธุรกิจขายตรง ที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เอาเปรียบผู้บริโภค เพราะที่ผ่านมานั้นการละเมิดสิทธิและการเอาเปรียบผู้บริโภคไม่ได้เกิดจากการกระทำที่ไม่ได้ตั้งใจเสมอไป ส่วนหนึ่งเกิดมาจากการไม่เข้าใจกฎระเบียบ ฉะนั้น การชี้เเจงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตึอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดให้มีการอภิปรายเรื่อง “นโยบายและการบูรณาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระดับประเทศ” และ การสัมมนาเรื่อง “รู้เล่ห์ ทันเหลี่ยม เตรียมพร้อม…” สามารถนำ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างปลอดภัยและเป็นธรรม

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

 

Comments

comments