เชียงใหม่ ฮือฮาภูโคลนแม่ฮ่องสอนได้รางวัลนวัตกรรม 100,000 ด้านผลงานที่เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

Share This:

นายวัชรพงศ์ กลิ่นปราณีต กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูโคลน คันทรี คลับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผย ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ “ซีพี ออลล์” ประกาศรางวัลสุดยอดนวัตกรรมฯ โคลนมาส์ก ดีท๊อกซ์ผิวหน้า ภูโคลน หจก.ภูโคลน คันทรีคลับ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านผลงานที่เกิดประโยชน์ด้านสังคม โดยทางบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับ 10 องค์กรชั้นนำของประเทศ จัดงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย” พร้อมประกาศผลและมอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมเซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2016 (7 Innovation Awards 2016)” โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลด้านเศษฐกิจ และดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบรางวัลด้านสังคม ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยปีนี้มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 54 ผลงาน และมีผลงานที่ผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 23 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 12 ผลงานและผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคม จำนวน 11 ผลงาน โดย “โคลนมาส์ก ดีท๊อกซ์ผิวหน้า ภูโคลน ” จังหวัดแม่ฮ่องสอน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

นายวัชรพงศ์ กลิ่นปราณีต กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูโคลน คันทรี คลับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวอีกว่า “ดีใจมากที่ผลิตภัณฑ์ “โคลนมาส์ก ดีท๊อกซ์ผิวหน้า ภูโคลน ” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งนับว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่เราได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพราะรางวัลนี้นอกจากจะตัดสินกันที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้ว ยังตัดสินกันที่ความสำเร็จทางธุรกิจ ประโยชน์ต่อผู้บริโภค และประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยเฉพาะภูโคลนที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างชื่อเสียงว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ Unseen in Thailand ให้แก่ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้อีกด้วย นอกจากนั้นแล้วผู้ที่ชนะการประกวด ยังมีโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจสำหรับผลงานที่มีนวัตกรรม ผ่านทางช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอยู่หลายช่องทางของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งรวมถึงร้าน 7-11 ที่มีจำนวนมากกว่า 8,000 สาขาทั่วประเทศ

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ “โคลนมาส์ก ดีท๊อกซ์ผิวหน้า ภูโคลน ” นั้นจะมีการพัฒนาด้านแพ็คเก็ตจิ้งให้ออกมาหลากหลายรูปแบบ หลากหลายราคา ทั้งแบบซอง แบบหลอด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต่อไป

รางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2016” เป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้ “โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมสำหรับประเทศ” โดยซีพี ออลล์จับมือกับ 10 องค์กรระดับประเทศ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (mai), สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย(Thai-BISPA), หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 000000000จบ000000000

 

ทีมข่าว presspeople รายงาน23

Comments

comments