ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ยืนยันปริมาณน้ำกินน้ำใช้ของชาวเชียงใหม่ยังสามรถบริโภคได้ตามปกติ

Share This:

ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ยืนยันปริมาณน้ำกินน้ำใช้ของชาวเชียงใหม่ยังสามรถบริโภคได้ตามปกติ แม้น้ำในเขื่อนหลายแห้งจะแล้งหนักในช่วงหลายสิบปี เหลือน้ำรวมกันเพียงร้อยละ 17 ขณะที่ปริมาณน้ำในคูเมืองปีนี้ ต้องรอการหาหรือ 3 ฝ่าย

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ยอมรับว่าหนักมากกว่าในรอบหลายสิบปี ล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและเขื่อนแม่กวงอุดมธารา รวมกับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และเล็ก นับร้อยแห่ง เหลือน้ำเพียงร้อยละ 17 เท่านั้น ทำให้ช่วงหน้าแล้งไปจนถึงฤดูฝนนี้ ต้องวางแผนการบริการจัดใช้น้ำอย่างรัดกุม เพื่อให้มีน้ำกินน้ำใช้ของชาวเชียงใหม่อย่างเพียง ถึงแม้จะย่างเข้าสู่ฤดูฝนก็ตาม หากฝนยังไม่ตกลงมาตามฤดูกาล แต่ขอยืนยันว่าน้ำจะไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอน แต่ผลกระทบคือภาคการเกษตรที่จะหลีกเลียงไม่ได้

อย่างไรก็ตามหลายคนยังกังวลช่วงเทศสงกรานต์ปีนี้ ว่าจะมีน้ำใช้สาดเล่นตามประเพณีหรือไม่ จุดไฮไลท์ของจังหวัดเชียงใหม่ จะอยู่ที่รอบคูเมือง ซึ่งทุกๆ ปีจะมีการระบายมาจากคลองชลประทานแม่แตง แต่ในปีนี้เกิดปัญหาวิกฤตน้ำและภัยแล้ง ทำให้ยังไม่มีการหารือกันว่าจะระบายน้ำลงคูเมืองเมื่อไร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทุกฝ่าย ทั้ง 3 ฝ่ายต้องมาหารือร่วมกัน ว่าจะดำเนินการอย่างไร เทศบาลจะใช้น้ำช่วงไหนเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

Comments

comments