นายกฯ ทบ.นครเชียงใหม่เผยต้องปรับแผนการเปลี่ยนถ่าย ยังขอความร่วมมือการสาดเล่นน้ำ ลดปริมาณมาณลง

Share This:

สงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้ เจอภัยแล้ง นายกฯ ทบ.นครเชียงใหม่เผยต้องปรับแผนการเปลี่ยนถ่าย ยังขอความร่วมมือการสาดเล่นน้ำ ลดปริมาณมาณลง เพื่อลดผลกระทบต่อการใช้น้ำ พร้อมเสริมกิจกรรมเฉลิมแลองเมืองเชียงใหม่ครบ 720 ปี การแสดงวัฒนธรรมแบบล้านนาตั้งแต่ 12 -15 เมย.

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่าทุกๆ ปีจะมีชาวเชียงใหม่ ต่างจังหวัด และต่างชาติเดินทางเข้ามาจำนวนมากเพื่อร่วมเล่นสาดน้ำ โดยจุดหลักอยู่รอบคูเมือง แต่ในปีนี้เกิดปัญหาภัยแล้งวิกฤตขาดแคลนน้ำ ส่งผลให้น้ำที่เคยน้ำมาจากคลองชลประทานแม่แตง เพื่อเปลี่ยนถ่ายทุกปี ซึ่งจะเห็นการพร่องน้ำเก่าออก โดยปูนขาว ก่อนจะปล่อยน้ำใหม่เข้ามา ขณะนี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบอาจจะไม่นำน้ำจากคลองชลประทานเข้ามา แต่จะคงน้ำที่มีอยู่นี้ ขณะนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบำบัดจะเติมออกซิเจนลงไปในน้ำจากการเปิดน้ำพุทุกจุด ขุดลอกเท่าที่ทำได้ และดูดสาหร่ายสีเขียวออก และเติมสารคอลีนจำนวน 4 ครั้ง พร้อมตรวจหาคุณภาพของน้ำเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าน้ำคูเมืองปีนี้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและความปลอดภัย ก็จะมีน้ำให้ได้ใช้สาดเล่น
แต่ปีนี้หากมีข่าวห้ามเล่นสงกรานต์ในปีนี้ จากส่วนกลางก็คงต้องสนองนโยบาย แต่ของเชียงใหม่เราก็พร้อมมีน้ำสาดเล่น ก็คงต้องขอความร่วมมือในการใช้น้ำสาดเล่นจำนวนมาก และใช้รถบรรทุกน้ำ โดยลดขนาดลงมาเป็นขันขนาดเล็ก และปืนฉีดน้ำแทน เพื่อคงประเพณีไว้ โดยปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ ครบรอบ 720 ปี ตั้งวันที่ 12 เมษายนต์ จะมีกิจกรรมต่างไปจนถึงวันที่ 15 เมษายน เป็นการแสดงวัฒนธรรมแบบล้านนา เข้ามาเพิ่มเติมในช่วงค่ำในการเฉลิมฉลองเมืองเชียงใหม่

Comments

comments