นายกฯ ธุรกิจท่องเที่ยว ระดมความคิดเห็นผลกระทบของบริษัทนำเที่ยวและไกด์

Share This:

นายกฯ ธุรกิจท่องเที่ยว ระดมความคิดเห็นผลกระทบของบริษัทนำเที่ยวและไกด์ ส่วนกลางเข้ามาแย้งอาชีพ ผลกระทบต่อท้องถิ่นหลังการท่องเที่ยวเติบโต ขณะที่จัดระเบียบทัวร์และไกด์เถื่อนที่ยังแฝงทำธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่

หลังจากการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะผู้ประกอบการนำเที่ยวและไกด์ ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ กำลังได้รับความเดือนร้อนจากบริษัทส่วนกลาง ไม่ส่งต่อนักท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการและไกด์ ในจังหวัดเชียงใหม่ นายพรชัย จิตรนวเสถียร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ประกอบการนำเที่ยว และไกด์ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาพร้อมแนวทางในการดำเนินการวางระเบียบร่วมกัน
นายพรชัย กล่าวว่าปัญหาดังกล่าวกำลังส่งผลสร้างความเดือนร้อน ของผู้ประกอบการ และไกด์ท้องถิ่น ที่มีความรู้ความเข้าใจของวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ประกอบกับการแฝงตัวของทัวร์เถื่อนและไกด์เถื่อนที่แฝงตัวเข้ามา ในคราบนักท่องเที่ยว และนักศึกษา ที่ขณะนี้ยังพบอยู่แต่ก็เป็นส่วนน้อย ซึ่งจุดนี้ที่จะนำไปสู่ทัวร์ศูนย์เหรียญ และปัญหาต่างโดยเฉพาะชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะออกไปในภาพลบของนักท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาก็ได้จัดระเบียบพร้อมข้อระเบียบต่าง ๆร่วมกันเช่นเดียวกับซิปไลน์ เพื่อนำเสนอให้ทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และเป็นการแก้ไขของท้องถิ่นก่อนจนได้ข้อสรุปและป้องกันพวกกระทำผิดของทัวร์เถื่อนและไกด์เถื่อนอย่างยั่งยืน

Comments

comments