เตรียมขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและผู้ประกอบการรานค้าร้านอาหาร งดกิจกรรมให้บริการน้ำจำนวนมากแก่นักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์

Share This:

เตรียมขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและผู้ประกอบการรานค้าร้านอาหาร งดกิจกรรมให้บริการน้ำจำนวนมากแก่นักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ เพื่อช่วยกันประหยัดพร้อมให้ประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวทราบช่วงสงกรานต์จากปัญหาภัยแล้งปีนี้
นายพรชัย จิตรนวเสถียร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว กล่าวว่าจากปัญหาภัยแล้งปีนี้ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ำที่ต้องประหยัดตามมาตรการของรัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่ แต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์นับเป็นประเพณีสืบทอดกันมายาวนานในการสาดน้ำของการเข้าสู่ปีใหม่ของไทย
ทั้งนี้จะประสานไปยังผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร โรงแรงที่พักของภาคเอกชนที่ให้บริการด้านธุรกิจท่องเที่ยวขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวทราบถึงสถานการณ์การใช้น้ำ เพื่อให้มีการประหยัดแจกจ่ายน้ำแบบจำนวนมากๆ เปิดน้ำประปา มาใส่ภาชนะหรือถังขนาดใหญ่ให้แก่นักท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมด้านหน้าร้านใช้น้ำจำนวนมากๆ อาจจะขอใให้ยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว โดยขอให้ใช้ภาชนะขนาดเล็กลงหรือใช้ปืดฉีดน้ำ โดยจะมีน้ำใช้สาดเล่นโดยเฉพาะรอบคูเมือง แต่ต้องร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดมากขึ้น แต่ยังต้องคงประเพณีให้สืบต่อไปโดยเฉพาะปีนี้ฉลองครบ 720 ปีเมืองเชียงใหม่ที่จะมีกิจจกรรมการนำอัตลักาณ์ของชาวเชียงใหม่ที่หายไปได้กลับมาอีกครั้งก็จะเป็นกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยวในปีนี้

Comments

comments