ผ่าน 12 วันฝนหลวงเหนือบินขึ้นทำฝนได้ 4 วัน 10 เที่ยวบินฝนตกครั้งเดียว

Share This:

ผ่าน 12 วันฝนหลวงเหนือบินขึ้นทำฝนได้ 4 วัน 10 เที่ยวบินฝนตกครั้งเดียว ปัญหาความชื้นต่ำโดยเฉพาะช่วงบ่ายเริ่มร้อน ส่งผลให้ไม่สามารถสร้างฝนตกได้ ต้องปรับเปลี่ยนแผนเพิ่มกลุ่มเมฆช่วยสับหมอกควันและฝุ่นขนาดเล็ก

นายสาวหนึ่งฤทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เผยว่าหลังจากเปิดศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงขึ้นตั้งแต่วันที่ 1- 12 มีนาคม รวม 12 วัน ได้ขึ้นปฎิบัติการเพียง 4 วัน เป็นของเชียงใหม่ 2 วันและพิษณุโลก 2 วัน รวม 10 เที่ยวบิน มีฝนตก 1 ครั้งเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งภารกิจหลักยังต้องเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อน และแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ แต่ตอนนี้ปัญหาหลักคือความชื้นที่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ส่งผลให้ขึ้นปฎิบัติการไม่ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะช่วงบ่ายจะร้อนจัดส่งผลให้ความชื้นต่ำลงไป
อย่างไรก็ตามในช่วงที่พบว่ามีกลุ่มเมฆมากโดยเฉพาะช่วงเช้าก็จะขึ้นเพิ่มกลุ่มเมฆให้มากขึ้น เพื่อช่วยดูดซึ่มหมอกควันและฝุ่นละออกขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อลดค่ามลพิษในอากาศของ PM10 ให้เจือจายลงไป แต่การทำฝนนั้นคงจะต้องรอปัจจัยให้มีความชื้นเข้ามาเพิ่มเกินที่ 60 % ขึ้นไปความสูงตั้งแต่ 5 พันฟุตขึ้นก็จะดำเนินการทำฝนหลวงให้ตกตามแผนที่วางไว้

Comments

comments