วันช้างไทยครั้งที่ 17 ปางช้างแม่สาอย่างยิ่งใหญ่ จัดสะโตกผลไม้ช้างกว่า 70 เชือก

Share This:

วันช้างไทยครั้งที่ 17 ปางช้างแม่สาอย่างยิ่งใหญ่ จัดสะโตกผลไม้ช้างกว่า 70 เชือก ประชาชนคนไทยและต่างประเทศเนื่องแน่น โดยเฉพาะความสามารถพิเศษความน่ารักของช้างน้อยวาดรูปจนได้รับความสนใจ

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน วันช้างไทย ครบรอบ 40 ปี ที่แม่สาช้างเนอสเซอรี่ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผย ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปางช้างแม่สาร่วมกับสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ จัดงาน “วันช้างไทย ครั้งที่ 17 สืบสานสายพันธุ์ช้างไทยให้ยั่งยืน” ทางปางช้างแม่สาเปิดเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีประชาชนเข้าชมกว่า 2,000 คน ชมช้างวาดรูป และแสดงของช้างด้านต่างๆ รวมทั้งศึกษาเรียนรู้ประวัติของช้างไทยที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้างคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มช.จัดนิทรรศการให้เด็กๆศึกษาเรียนรู้

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “ช้างไทย” เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาช้านาน เป็นสัตว์ประจำชาติไทยในปีพ.ศ.2541 มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย ได้มีดำริจัดตั้งวัน “ช้างไทย” ขึ้น โดยเลือกเอาวันที่มีมติของกรมป่าไม้ ให้ “ช้างเผือก”เป็นสัตว์ประจำชาติ (13 มีนาคม พ.ศ.2506) แล้วนำเสนอรัฐบาลในขณะนั้นให้จัดตั้งวัน “ช้างไทย” ขึ้น ซึ่งต่อมาในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2541 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันช้างไทย” และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2541″ และยินนี้ส่งเสริมภาคเอกชนที่สนับสนุนการขยายพันธุ์ช้างไทยจนได้รับรางวัล และเป็นศูนย์วิจัยสุขภาพช้างและขยายสายพันธุ์ช้างของสร้างชื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ควรได้รับการยกย่อง

วันเดียวกันด้านนายชูชาติ กัลมาพิจิตร เจ้าของปางช้างแม่สา ร่วมกับ ผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้างคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มช. แถลงข่าวข่าวผลการทำ MOU ระหว่าง มช.กับปางช้างแม่สา และจำนวน 100,000 บาทเป็นทุนวิจัยจากทีได้ทำสัญญาความร่วมมือทางวิชาการในการวิจัยช้างไทยรวมกันตั้งแต่ พ.ศ.2547 เป็นต้นมา ในด้านการพัฒนาด้านการจัดการสุขภาพช้างและการขยานและปรับปรุงพันธุ์ช้างไทยและจัดนิทรรศการในงานวันช้างไทยด้วย พร้อมกันนั้นได้มอบเงินให้ศิลปินล้านนาที่นำเสนอผลงานศิลบะของช้างและสอนช้างวาดภาพด้วยอีกจำนวน 20,000 บาท

ด้านนายพีชยะ กัลมาพิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-การตลาด และคณะกรรมการบริหารบริษัทปางช้างแม่สา จำกัด กล่าวอีกว่า”ผลจากการที่ประเทศไทยมีวันช้างไทยนั้น นับเป็นการยกย่องให้เกียรติช้างอีกครั้ง เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้เข้าใจและช่วยกันส่งเสริม และอนุรักษ์ช้างที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรา เน้นให้เยาวชนได้มีกิจกรรมร่วมกับปางช้างแม่สาในวันนี้ท่านจะได้เห็นความน่ารัก ความแสนรู้ของช้าง เมื่อได้เห็นดังนี้แล้วจะได้ตระหนักว่าเราควรจะอนุรักษ์และให้ความรักเขามากๆ จึงมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อให้วันช้างไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายและอยู่ในความจดจำของประชาชนมากขึ้น, 2.เพื่อให้ประชาชน เยาวชน ระลึกถึงความสำคัญของช้างไทย, 3.เพื่อสานต่อแนวทางในการอนุรักษ์ช้างไทยให้ยั่งยืน, 4.เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

ในงานได้เลี้ยงสะโตกให้อาหารช้างกินอย่างยิ่งใหญ่ มีช้างกว่า 78 เชือกเข้าร่วมงาน มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และผูกงาช้าง, โครงการ “มัคคุเทศก์เติมความฝัน ปันความรักให้น้อง” ครั้งที่ 16 จากสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ขบวนแห่อันตระการตา ครบรอบ 40 ปี ปางช้างแม่สา ชมการสาธิตงานศิลปหัตถกรรมเชิงช่างสล่าเมือง จากชมรมเพื่อนสล่าล้านนา มีซุ้มความรู้และแสดงพันธุ์ไม้ จากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซุ้มแสดงสินค้า จากโครงการหลวงหนองหอย พิธีมอบรางวัลควาญช้างดีเด่น ปางช้างแม่สา ซอพื้นเมือง จากพ่อครูบุญศรี รัตนัง มีมุมม้าแคระ มุมศิลปะและความรู้ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Comments

comments