ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ ยืนยันตรวจวัดคุณภาพน้ำคูเมืองโดยรอบผ่านเกณฑ์ โดยเฉพาะประตูเชียงใหม่

Share This:

ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ ยืนยันตรวจวัดคุณภาพน้ำคูเมืองโดยรอบผ่านเกณฑ์ โดยเฉพาะประตูเชียงใหม่ อาจจะมองว่าดำแต่พืชน้ำอยู่ใต้ไม่ให้น้ำเน่า แต่ต้องปรังปรุงเรื่องกลิ่นของน้ำ ขณะเดียวกันรอเติมน้ำ 2.5 หมื่น ลบ.ม. บริเวณแจ้งหัวริน หลังเทศบาลนครเชียงใหม่ขุดลอกตะกอนดินออกเพราะมีกลิ่นเน่าเหม็นผลกระทบได้
นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่าหลังจากได้เติมน้ำลงคูเมืองเชียงใหม่จำนวน 8 ล๊อค เกือบ 3 หมื่น ลบ.ม. ได้เต็มทุกจุดยกเว้นบริเวณด้านแจ่งหัวรินเป็นจุดรับน้ำ มีตะกอนดินต่างๆ ขึ้นมา ได้พร่องน้ำออกเพื่อรอทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จะขุดลอกออก เพราะหลังจากน้ำระบายลงไปแล้วจะส่งกลิ่นเน่าเหม็นมาก เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หลังจากเทศบาลขุดลอกเสร็วแล้วในวันที่ 27 มีนาคมคม ก็จะเติมน้ำลงไปจำนวน 2.5 หมื่น ลบ.ม. ลงไปก็จะทำให้รอบคูเมืองน้ำเต็ม
อย่างไรก็ตามจากการตรวจวัดคุณภาพของน้ำทุกจุดโดยรอบ ก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกจุด โดยเฉพาะประตูเชียงใหม่ที่อาจจะมองว่าดำแต่ไม่ได้เกิดจากน้ำเน่าเสีย แต่เป็นพืชน้ำสาหร่าที่อยู่ด้านใต้น้ำ แต่ที่ปรับปรุงคือกลิ่นที่ยังเหม็นบาง ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมนำสารคอรีน ลงเติมเพื่อปรับสภาพของน้ำและกลิ่น ซึ่งตอนนี้นืยยันว่าน้ำในคูเมืองสามารถใช้เล่นได้ การที่ลงไปตรวจวัดคุณภาพน้ำต่อเนื่องเพราะกังวลหากมีการพร่องน้ำระบายน้ำออกแล้วอาจทำให้ไม่มีน้ำนับแสน ลบ.ม. ที่จะต้องหามาเติมได้

15 03 59 -3 ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ ยืนยันตรวจวัดคุณภาพน้ำคูเมืองโดยรอบผ่านเกณฑ์ .mp4_000002345

15 03 59 -3 ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ ยืนยันตรวจวัดคุณภาพน้ำคูเมืองโดยรอบผ่านเกณฑ์ .mp4_000029840

15 03 59 -3 ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ ยืนยันตรวจวัดคุณภาพน้ำคูเมืองโดยรอบผ่านเกณฑ์ .mp4_000036080

15 03 59 -3 ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ ยืนยันตรวจวัดคุณภาพน้ำคูเมืองโดยรอบผ่านเกณฑ์ .mp4_000036191

15 03 59 -3 ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ ยืนยันตรวจวัดคุณภาพน้ำคูเมืองโดยรอบผ่านเกณฑ์ .mp4_000042800

15 03 59 -3 ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ ยืนยันตรวจวัดคุณภาพน้ำคูเมืองโดยรอบผ่านเกณฑ์ .mp4_000062960

Comments

comments