ผอ.ปภ.เขต 10 ลำปางเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ่อบาดาลของสวนสัตว์เชียงใหม่

Share This:

ผอ.ปภ.เขต 10 ลำปางเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ่อบาดาลของสวนสัตว์เชียงใหม่ ผอ.สวนสัตว์เผยแล้งจัดในรอบกว่า 40 ปีตั้งแต่ทำงานขณะน้ำกินน้ำใช้ของสัตว์กำลังจะส่งผลกระทบต้องเสริมแหล่งน้ำใต้ดินเข้าช่วยให้อยู่รอดถึงหน้าฝนนี้

ขณะที่เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง กำลังเข้าซ่อมบ่อบาดาล เพื่อช่วยเสริมแหล่งน้ำกินน้ำใช้ ให้กับสัตว์ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่าหลังจากทำหนังสือถึ นายคมสัน
สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 เพื่อขอเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือซ่อมเพียง 1 วันก็เดินทางเข้ามาดำเนินการสำรวจบ่อทั้งหมดกว่า 10 แห่ง พบว่าเสียไปจำนวน 9 บ่อ แต่ต้องเจาะเสริมลงไปอีกเพราะว่าน้ำชั้นใต้ดินเริ่มลดปริมาณลงต้องขุดเจาะลงไปบางจุด 10
เมตร ถึง 240 เมตร เพื่อให้ถึงตาน้ำได้มีน้ำสูบใช้อย่างเพียงพอไปจนถึงฤดูฝนนี้
นับว่าสภาพความแห้งแล้งปีนี้แล้งมากในรอบกว่า 40 ปีตั้งแต่ทำงานสวนสัตว์เชียงใหม่มาตลอดทำให้น้ำกินน้ำใช้ของสัตว์กำลังจะขาดแคลนต้องใช้แหล่งน้ำใต้ดินที่มีเข้ามาเสริมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ และต้นไม้ ตลอดจนต้องสำรองน้ำไว้ป้องกันหากเกิดเพลิง
ไหม้ป่า และสร้างความชุ่มชื้นสลายหมอกควันและลดอาการเครียดของสัตว์ในช่วงหน้าร้อนอย่างนี้

Comments

comments