รองนายกฯ ให้ความเชื่อมั่นน้ำคูใสสะอาดใช้สาดเล่นได้อย่างปลอดภัย สงกรานต์ปีนี้มีน้ำสาดเล่นอย่างแน่นอน

Share This:

เทศบาลนครเชียงใหม่เริ่มขุดลอกตะกอนดินเสียจากแจ่งห้วรินเพียจุดเดียว รองนายกฯ ให้ความเชื่อมั่นน้ำคูใสสะอาดใช้สาดเล่นได้อย่างปลอดภัย สงกรานต์ปีนี้มีน้ำสาดเล่นอย่างแน่นอนยังคงเล่นตามประเพณีอัตลักษณ์ของชาวล้านนา แต่ก็ต้องเล่นน้ำอย่างประหยัด

เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้นำรถแบคโฮ แขนยาว พร้อมรถบรรทุกดิน เริ่มตักตะกอนดิน บริเวณคูเมือง ด้ายแจ่งหัวริน เป็นรอยต่อของสี่แยกแจ่งหัวรินของถนนบุญเรืองฤทธิ์ ถนนมณีนพรัตน์ และถนนห้วยแก้ว เป็นจุดรับน้ำจากคลองชลประทานแม่แตงเข้ามา
เกิดมีตะกอนดินจำนวนมาก และส่งกลิ่นเน่าเหม็น ซึ่งใช้เวลาการขุดลอกประมาณ 3 วัน เริ่มจากน้ำพุฝั่งใต้ และไปจบที่น้ำพุฝั่งตะวันออก เพราะตรวจสอบแล้วสภาพของตะกอนดินจุดนี้มีสีดำเน่าและเหม็นมาก
ด้านนายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เข้าาควบคุมการทำงานของเจ้าหหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่าเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น้ำสาดเล่นในปีนี้ได้เกิดความเชื่อมั่นของคุณภาพน้ำในคูเมือง ทุกปีจะมีการพร้องน้ำ แต่สภาพความแห้งแล้งปีนี้
เพื่อให้การใช้น้ำจากคลองชลประทานแม่แตงไม่ส่งผลกระทบ จึงไม่พร่องน้ำออก แต่มีการเติมเข้าพร้อมการบำบัดเกิดทุกจุดมีคุณภาพที่สะอาด แต่พบจุดนี้ที่เกิดปัญหามีตะกอนดินมากและส่งกลิ่นเหม็นเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นจึงได้ขุดลอกออกออกไปทิ้ง ก่อนจะรอ
การระบายน้ำเข้ามาเติมรายปลายเดือนนี้จากคลองชลประทานแม่แตงตามรอบเวรของการใช้น้ำในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 2.5 หมื่นลบ.ม. ซึ่งในปีนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจคุณภาพของน้ำคูเมืองโดยรอบมีมาตรฐาน มีน้ำใช้สาดเล่นอย่างแน่นอน เพื่อให้คง
ประเพณีของไทยและชาวล้านนา ที่สำคัญปีนี้ปีมงคลของชาวเชียงใหม่ร่วมกันเฉลิมฉลองครบการสร้างเมืองเชียงใหม่ครบ 720 ปี แต่ก็ต้องวอนให้ประชาชนใช้น้ำสาดเล่นอยางประหยัด

IMG_0006

IMG_0007

IMG_0037

IMG_0038

Comments

comments