ประเพณีปอยส่างลอง “วิถีไต วิถีไทย…เปิดตำนานปอยส่างลอง”

Share This:

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แถลงข่าวการจัดงานประเพณีปอยส่างลอง “วิถีไต วิถีไทย…เปิดตำนานปอยส่างลอง” ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) undefined

งานสืบสานประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 โดยงานดังกล่าวเป็นการบรรพชาสามเณรหมู่    ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวไต (ไทยใหญ่) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเพณีปอยส่างลองเป็นประเพณีของชาวไตที่มีความสำคัญและยิ่งใหญ่ ซึ่งจัดงานเป็นประจำทุกปีชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของชุนท้องถิ่น ตลอดจนการสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้สืบไปชั่วลูกชั่วหลานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยเฉพาะขบวนแห่ส่างลอง (แห่ครัวหลู่) นับได้ว่ามีความสวยงามตามแบบประเพณีโบราณของชาวไตอย่างแท้จริง รวมถึงพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ทำให้ประเพณีปอยส่างลองได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกับการร่วมทำบุญสืบสานงานประเพณีดังกล่าวด้วย

โดยมีกำหนดจัดงานประเพณีปอยส่างลองในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

ระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2559 ณ วัดม่วยต่อ ( ขบวนแห่ครัวหลู่ วันที่ 3 เม.ย. 59 )

อำเภอปาย

ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2559 ณ วัดป่าขาม ( ขบวนแห่ครัวหลู่ วันที่ 3 เม.ย. 59 )

อำเภอแม่สะเรียง

ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2559 ณ วัดศรีบุญเรือง ( ขบวนแห่ครัวหลู่ วันที่ 2 เม.ย. 59 )

ระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2559 ณ วัดสุพรรณรังสี ( ขบวนแห่ครัวหลู่ วันที่ 6 เม.ย. 59 )

undefinedวันแรก เรียกว่า วันรับส่าง

ตอนเช้าเจ้าภาพส่างลองจะนำบรรดาเด็กชายไปวัด เพื่อแต่งชุดส่างลองด้วยการนุ่งโจงกระเบนสีสดปล่อยชายด้านหลังยาวจับกลีบ คาดด้วยเข็มขัดนาคหรือเงิน สวมเสื้อแขนกระบอกโค้งงอน เสื้อปักฉลุลายดอกไม้สีต่างๆ ศีรษะโพกผ้าแพรเกล้ามวยเสียบด้วยดอกไม้ เช่น ดอกเอื้องคำ หรือดอกไม้อื่นๆ แต่งหน้าส่างลองด้วยการ เขียนคิ้ว ทาปาก  สีแดง  และสวมถุงเท้าสีขาว ถือเป็นการแต่งตัวอลองเต็มตัว พระสงฆ์ให้ศีลให้พรอบรมสั่งสอน จากนั้น “ตะแปส่างลอง” หรือผู้ให้ขี่คอ นำส่างลองไปนมัสการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลหลักเมือง เจ้าคณะจังหวัด และญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ในขบวนจะมี “ทีคำ” หรือร่มทองคำกางกั้นบังแดดให้ส่างลอง

วันที่ ๒ เรียกว่า วันแห่ครัวหลู่ (ขบวนแห่ส่างลอง)**เป็นวันแห่งเครื่องไทยทาน มีการแห่ส่างลองกับเครื่องไทยทานจากวัดปางล้อไปตามถนนสายต่างๆ ในช่วงเช้ามีผู้มีจิตศรัทธาร่วมขบวนมากมายเพื่อช่วยกันแบกหามเครื่องอัฐบริขาร เครื่องไทยธรรม ทั้งเล็กและใหญ่ ขบวนแห่ประกอบด้วยจีเจ่ (กังสดาล) ม้าเจ้าเมือง ต้นตะเป่ส่าพระพุทธ ต้นตะเป่ส่าพระสงฆ์ ปุ๊กเข้าแตก เทียนเงินเทียนทอง พุ่มเงินพุ่มทองอู่ต่องปานต่อง หม้อน้ำต่า อัฐบริขาร ดนตรีประโคมและขบวนแห่ส่างลอง โดยให้ส่างลองขี่คอพี่เลี้ยงเรียกว่า “ตะแปส่างลอง” มีกลดทองหรือ “ทีคำ” แบบพม่าไว้บังแดด ตอนเย็นมีการแสดงมหรสพสมโภชตามประเพณีไตที่วัด

วันที่ ๓  เรียกว่า วันข่ามส่าง หรือวันหลู่

วันบรรพชาสามเณรและถวายเครื่องไทยทานแก่พระภิกษุสงฆ์ และเลี้ยงอาหารไต แก่ผู้ที่มาร่วมงาน เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวทั่วประเทศมาร่วมชื่นชมความสวยงามของวัฒนธรรมชาวไทยใหญ่และขบวนแห่ครัวหลู่ (ขบวนแห่ส่างลอง) อันยิ่งใหญ่ตระการตาในงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2559 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

ข้อมูล/ภาพ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

Comments

comments