ผอ.ชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ยืนยันวิกฤตแล้งปีนี้เชียงใหม่ฝ่าไปได้ หลังมีการบริหารจัดการใช้น้ำที่ดี

Share This:

ผอ.ชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ยืนยันวิกฤตแล้งปีนี้เชียงใหม่ฝ่าไปได้ หลังมีการบริหารจัดการใช้น้ำที่ดีในเขตชลประทานยังไม่พบว่ามีการแย้งใช้น้ำ เพราะจัดรอบเวณการใช้ได้ทั่วถึงเพียง โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์น้ำในคูเมือง ก็มาตามรอบเวรจากคลองชล
ประทานแม่แตง แต่ทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกันประหยัดน้ำ

นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวว่าปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ของ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮองสอน รับผิดชอบในปีนี้จะสามารถฝ่าวิกฤตการขาดแคลนน้ำของน้ำกินน้ำใช้และภาคการเกษตรไป
ได้เพราะทุกฝ่ายต่างช่วยกันรณรงค์ในการประหยัดใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ในภาคการเกษตรของเขตชลประทานในภาพรวม ที่มีข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำ เป็นรอบเวรของตอนบน ตอนกลางและตอนล่าง ได้เป็นอย่างดีจากความเข้มแข็งของผู้ใช้น้ำร่วมกัน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่สายตรวจน้ำออกสำรวจของพื้นที่ใช้น้ำตามรอบเวรก็ไม่พบมีการลักลอบใช้น้ำแย้งน้ำใช้เกิดขึ้น นับเป็นความร่วมมือความเข้มแข็งที่ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง แม้กระทั่งน้ำที่นำมาเติมลงคูเมืองเชียงใหม่ก็ใช้น้ำตามรอบเวรของเขตอำเภอเมืองเข้ามาเติมลงไปก็ทำให้ไม่ได้เกิดผลกระทบต่อผู้อื่น ก็ทำให้การใช้น้ำและการบริหารจัดการน้ำที่ดีของปีนี้ก้จะผ่านพ้นไปด้วยดี

17 03 59 -2 ผอ.ชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ยืนยันวิกฤตแล้งปีนี้เชียงใหม่ฝ่าไปได้.mp4_000087880

17 03 59 -2 ผอ.ชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ยืนยันวิกฤตแล้งปีนี้เชียงใหม่ฝ่าไปได้.mp4_000097000

17 03 59 -2 ผอ.ชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ยืนยันวิกฤตแล้งปีนี้เชียงใหม่ฝ่าไปได้.mp4_000118600

17 03 59 -2 ผอ.ชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ยืนยันวิกฤตแล้งปีนี้เชียงใหม่ฝ่าไปได้.mp4_000130600

Comments

comments