แม่ฮ่องสอนเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

Share This:

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทางเลือก เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน96516

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาตินำหัวหน้าส่วนราชการ ผุ้ประกอบการภาคเอกชน เดินทางเพื่อศึกษาดูงานโซล่าร์ฟาร์มและพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ ซึ่งมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อ นำผู้บริหารจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อนำความรู้ด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานกลับมาประยุกต์ ปรับใช้ และพัฒนาด้านการพลังงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับการศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หนึ่งในโครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยให้ความสำคัญกับพลังงานทางเลือก 2 ประเภทที่เหมาะ อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์และก๊าซชีวภาพ นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาโซล่าฟาร์มเพื่อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โซล่ารูฟท้อป และ การปรับปรุงโซล่าโฮมในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

สำหรับการศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาขนาด 999 กิโลวัตต์ ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาซึ่งเป็นศูนย์การค้าแนวราบระดับแห่งแรกในเอเชีย การศึกษาดูการพัฒนาของระบบโซลาร์ฟาร์ม ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ยอกจากนั้นยังดูการพัฒนารูปแบบการใช้พลังงานทางเลือกภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานที่ครบวงจร และมีการนวัตกรรมด้านพลังงานอีกหลากหลายรูปแบบด้วย ทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ศุนย์การเรียรู้พลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Comments

comments