ร้อนจัดหมอกควันสะสมหวั่นสัตว์ป่าตาย เร่งช่วยเหลือฉีดพ่นน้ำลดร้อนลดหมอกควัน

Share This:

เร่งช่วยเหลือสัตว์ป่า ในสวนสัตว์เชียงใหม่ หลังเจอภัยแล้งอากาศร้อนจัด และหมอกควันปกคลุมสะสม หวั่นล้มป่วยและช๊อคกับสภาพอากาศโดยเฉพาะสัตว์ขนาดเล็ก ต้องฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นตลอดทั้งวัน ปภ.เขต 10 นำหุ่นยนพ่นน้ำเข้าช่วยเหลือเพิ่ม
เติม

หลังจากสภาพอากาศร้อนจัดของจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องกันและหมอกควันเริ่มสะสมติดต่อกันยาวนาน เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์ป่า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งเชิงดอยสุเทพ ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง นำรถหุ่นยนพ่นน้ำ จำนวน 2 ตัวพร้อมรถน้ำ เข้ามาฉีดพ่นละอองน้ำเข้าไปในพื้นที่ป่า ซึ่งไม่สามารถนำรถเข้าไปถึงโดยรอบของสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น สลายหมอกควันในพื้นที่ให้ลดลงไป ไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อสัตว์ป่าที่จะเจ็บป่วยล้มตายได้ ส่วนสภาพระยะนี้ของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเช้าจะมีอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับฟ้าหลัวหรือ หมอกควันในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียส
นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่าระยะนี้อากาศร้อนจัดมากถึง 39 – 40 องศาเซลเซียส มีความแห้งแล้ง และหมอกควันปกคลุม สัตว์ป่าที่เลี้ยงไว้จำนวนมาก หลากหลายชนิดที่กำลังเริ่มได้รับผลกระทบจะทำให้ล้มป่วยช๊อคจากความร้อนจัด
และหมอกควันจากโรคทางเดินหายใจ โดยเฉพาะสัตว์เล็กที่มีความบอบบางง่ายต่อการล้มป่วย ทำให้ต้องมีการฉีดพ่นน้ำตลอดทั้งวันในพื้นที่ส่วนจัดแสดงกลางแจ้งต่างๆ และสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าพื้นที่โดยรอบเพื่อลดหมอกควันในพื้นที่ โดยเฉพาะต้องเพิ่ม
ปริมาณน้ำกินให้มากขึ้น เพื่อให้สัตว์กินนำลดความร้อนคลายร้อนและการขาดน้ำในระยะนี้จนกว่าสภาพอากาศและหมอกควันจะลดลง โดยเฉพาะพื้นที่ที่รถน้ำไม่สามารถเข้าไปฉีดพ่นได้แต่ได้รถหุ่นยนต์พ่นน้ำระยะไกลก็จะให้พื้นที่ป่าชุ่มชื้นและลดการเกิดไฟไหม้ได้อีกด้วย

FHD0005.MOV_000001739

FHD0006.MOV_000001012

FHD0007.MOV_000003475

FHD0007.MOV_000016737

FHD0008.MOV_000001002

FHD0010.MOV_000001318

FHD0013.MOV_000000660

Comments

comments