ขนส่งเชียงใหม่เผยชาวเชียงใหม่ใช้รถส่วนบุคคลเดินทางท่องเที่ยวลาวเพียง 2 เดือนแรกกว่า 100 ราย

Share This:

IMG_0013

IMG_0018

MVI_0003.MOV_000003017 ประเทศเดียวมีข้อตกลงร่วมไทย มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ขณะที่ประเทศอาเซียนอื่นยังต้องดำเนินการตามขั้นตอนของแต่ละประเทศ ขณะเดินทางเข้าจีนก็ไม่ง่าย

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งเชียงใหม่ กล่าวว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาหลังจากประเทศไทยมีข้อตกลงร่วมกับประเทศลาว ในการนำรถยนต์ส่วนบุคคลของไทยเข้าไปท่องเที่ยวได้ จากจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ข้อนำรถออกไปโดยมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ข้อป้ายทะเบียนเป็นภาาาอังกฤษ พาสเปอร์ตรถ และสติกเกอร์ เพื่อนำไปใช้ยังประเทศลาว ที่สำคัญสมุคคู่มือรถ ที่จะต้องนำมาข้ออนุญาติ หากเป็นรถที่ยังอยู่ระหว่างการผ่อนชำระต้องข้ออนุญาติกับทางบริษัทไฟแนนซ์ และใบอนุญาติขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดของไทยสามารถใช้ขับในลาวได้เช่นเดียวกับประเทศอาเซียน
ตั้งแต่ปี 2557 มีผู้มาข้อพาสสปอร์ตรถจำนวน 318 ราย ปี 2558 จำนวน 559 ราย และปี 2559 จำนวน 2 เดือน มค-กพ จำนวน 113 ราย เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ส่วนการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ อาเซียน ยังต้องปฎิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศยกเว้นลาว ที่มีข้อตกลงกัน โดยเฉพาะการเดินทางไปประเทศจีนก็ต้องใช้กฎหมายตามระเบียบของจีน ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นรถยนต์จะเข้าจีนต้องมีเงินประกันรถที่จะนำขับเข้าไป ทำให้การเดินทางไปยังประเทศต่างๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางโดยต้องการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลก็ต้องศึกษาข้อระเบียบข้อกฎหมาย
อย่างไรก็ตามการสอบใบอนุญาติขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ ของชาวต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ ยังเป็นเช่นเดียวกับคนไทยทุกประการ ซึ่งขณะนี้ก็มีชาวต่างชาติที่ได้อาศัยอยู่และศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ก็มาสอบใบอนุญาติขับขี่รถหลายรายในแต่ละวัน ยกเว้นชาวจีนที่ขณะนี้ลดลงไป

Comments

comments