เชียงใหม่ แล้งแม่น้ำแห้งจัดแข่งขันกีฬาชายหาดกลางแม่น้ำ

Share This:

แล้งจัดแม่น้ำแห้งเทศบาลสองแห่งพลิกวิกฤตเป็นโอกาสปรับพื้นที่กลางน้ำจัดแข่งขันกีฬาชายหาด เช่นฟุตบอลชายหาดและวอลเล่บอล พร้อมกับรณรงค์จัดพื้นที่ให้ชาวบ้านมาเล่นสงกรานต์กลางแม่น้ำเพื่อเป็นการประหยัดน้ำเล่นสงกรานต์

โดยนายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงโครงการจัดการแข่งขันกีฬา SUMMER BEACH GAME ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทองร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬา SUMMER BEACH GAME ขึ้น หลังจากช่วงนี้เกิดสภาวะแล้งทำให้น้ำในลำน้ำแม่แจ่มแห้งจนเกิดเนินทรายทางเทศบาลจึงได้นำรถแบ็คโฮมาปรับพื้นที่เป็นลานเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาชายหาดประกอบด้วยการแข่งขันฟุตบอล 5 คนบนชายหาดและการแข่งขันวอลเล่บอลชายหาด ซึ่งจะจัดแข่งขันในวันที่ 28 มีนาคม – 6 เมษายน 2559 ณ บริเวณหาดทรายลำน้ำแม่แจ่ม ตรงสะพานข้ามลำน้ำแม่แจ่มวัดท่าข้ามเหนือ

โดยวัตถุประสงของการจัดการแข่งขันกีฬา SUMMER BEACH GAME ครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน ทางด้านกีฬาในพื้นที่เขตอำเภอจอมทอง อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า และอำเภออมก๋อย และพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความสนใจด้านกีฬา คาดว่าจะมีทีมนักกีฬาให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชายหาดไม่ต่ำกว่า 30 ทีม สำหรับฟุตบอลชายหาดถือได้ว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่นักกีฬาจะไม่นิยมสวมรองเท้าเล่น

ด้านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแปะ กล่าวว่านอกจากนี้ทางเทศบาลยังได้ทำทำนบฝายน้ำล้นชั่วคราวกั้นน้ำให้ลึก พร้อมกันนี้ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่มาเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณดังกล่าวเพื่อเป็นการประหยัดน้ำตามนโยบายของการประหยัดน้ำเล่นสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย

000000000จบ000000000

Comments

comments