เด็กเล็กเริ่มปิดเทอมแล้ว เด็กใหญ่อย่างโรงเรียนชราบาล กว่า 400 คนก็ได้คิวปิดภาคเรียนกลางสัปดาห์นี้

Share This:

นายกฯ ทบ.เชิงดอย เผยเพื่อให้ผู้สูงอายุหรือนักเรียนของโรงเรียนได้หยุดอยู่กับลูกหลานในวันปีใหม่ไทย แต่ก่อนปิดต้องมาทบทวนกิจกรรมการเรียนแต่ไม่มีการสอบ

ส่วนขณะนี้ที่โรงเรียนชราบาล ของเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนกว่า 400 คน มีอายุรวมกันแล้วหลายพันปี เพราะเป็นโรงเรียนของผู้สูงอายุแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นรุ่น 3 ขณะนี้ใกล้จะปิดภาคเรียนในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 หรือปิดกลางภาค ทำให้ต้องมีการทบทวนกิจกรรม และการเรียนการสอนต่างๆ ให้กับนักเรียนต่างพากันสร้างความสนุกสนานโดยเฉพาะกิจกรรมตลาดนักย่อมๆ ที่ต่างคนก้นำพืชผักผลไม้สิ่งของ จากบ้านมาวางจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนกัน ของนักเรียนด้วยกัน
นายเฉลิม แสนแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เผยว่ากลางสัปดาห์นี้จะปิดภาคเรียน เพื่อให้บรรดานักเรียนได้หยุด อยู่กับบุตรหลานโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่เมือง วันผู้สูงอายุ 13 เมษายน และ วันครอบครับ 14 เมษายน เช่นเดียวกับเด็กๆ ที่กำลังปิดภาคเรียนได้อยู่กับคุณปู่คุณยาตายาย แต่ก็จะมีการทบทวนกิจกรรมและการเรียนต่างๆ ให้กับนักเรียนไม่มีการสอบไล่ หากหยุดพักไปแล้วอาจจะหลงลืมได้เพื่อให้จดจำจึงทบทวนเหมือนคล้ายจะสอบไล่ก็ทำให้สนุกสนานตื้นเต้นของนักเรียน ก่อนจะกลับมาเปิดอีกครั้งช่วงเดือนพฤษภาคมพร้อมกับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ

21 03 59 -4 เด็กเล็กเริ่มปิดเทอมแล้ว เด็กใหญ่อย่าง

21 03 59 -4 เด็กเล็กเริ่มปิดเทอมแล้ว เด็กใหญ่อย่างโรงเรียนชราบาล กว่า 400

21 03 59 -4 เด็กเล็กเริ่มปิดเทอมแล้ว เด็กใหญ่อย่างโรงเรียนชราบาล กว่า

21 03 59 -4 เด็กเล็กเริ่มปิดเทอมแล้ว

Comments

comments