ประปาเชียงใหม่ยืนยันน้ำกินน้ำใช้มีเพียงพอให้กับชาวเชียงใหม่แต่ยังต้องใช้ประหยัด

Share This:

ประปาเชียงใหม่ยืนยันน้ำกินน้ำใช้มีเพียงพอให้กับชาวเชียงใหม่ ช่วงร้อนพบมีการใช้น้ำเพิ่มเพียงเล็กน้อยจากสถิติ คาดช่วงสงกรานต์ปริมาณการใช้น้ำไม่มากหนักเพราะห้างร้าน บริษัทจะหยุดทำให้การใช้น้ำปกติลด ขณะเดียวประปาหยอดเหรียญติดตั้ง 5 แห่ง งดที่กาดสวนแก้วเพื่อดึงดูดให้มาเล่นรอบคูเมือง

จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดปัญหาภัยแล้ง และหมอกควันที่เกิดขึ้น ทำให้การใช้น้ำประปาในระยะนี้เพื่อบรรเทาอากาศร้อน และสร้างความชุ่มชื้นของแต่บ้านเรือนเพิ่มขึ้น แต่ทางภาครัฐก็ต้องขอความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัด นายกิตติพงษ์ อัตถวิบูลย์กุล หน้างานผลิต ประปาเชียงใหม่ กล่าวว่าการใช้น้ำประปาในช่วงเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม มีปริมาณการใช้น้ำอยู่ที่ 120,000 – 130,000 ลบ.ม ต่อวันในพื้นที่บริการใช้น้ำของรับผิดชอบพื้นที่จ่ายน้ำจำนวน 8 อำเภอ จ่ายน้ำประมาณ 150 ตารางกิโลเมตร จำนวนผู้ใช้น้ำรวม 102,482 ราย การใช้น้ำก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากสถิติ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ปริมาณการใช้ก็ใกล้เคียง
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีนี้ที่หลายคนอาจกังวลต่อปริมาณน้ำประปา ซึ่งมีน้ำรองรับในการใช้เพราะจากการตรวจสอบการใช้น้ำไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะส่วนใหย่จะเป็นวันหยุดของส่วนราชการ บริษัม ห้างร้านก็จะทดแทนการใช้น้ำทำให้มีปริมาณการใช้น้ำใกล้เคียงกับในช่วงปกติ ซึ่งประปาเชียงใหม่จัดการแผนสำรองน้ำแหล่งน้ำเพื่อลดผลกระทบไม่ให้เกิดวิกฤตการใช้น้ำอุปโภคบริโภคจากน้ำประปาเพราะจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าน้ำประปาของจังหวัดเชียงใหม่จะไม่เกิดปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำ ขณะเดียวกันปีนี้ประปาหยอดเหรียญเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะอาดได้สาดเล่น ซึ่งจะคงติดตั้ง 5 จุดเดิมของถนนท่าแพ แต่จะยกเว้นที่หน้ากาดสวนแก้ว ถนนห้วยแก้ว เพื่อให้ประชาชนหั่นเข้ามาเล่นน้ำรอบคูเมืองมากขึ้น แต่ก็ยังต้องร่วมกันช่วยกันใช้น้ำสาดเล่นกันอย่างประหยัด

MVI_0027.MOV_000001259

MVI_0023.MOV_000001042

FILE0014_x264.mp4_000001093

Comments

comments