เชียงใหม่พบจุด HOTSPOT สะสมเกือบ 400 จุด

Share This:

เชียงใหม่พบจุด HOTSPOT สะสมเกือบ 400 จุด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนล่าสุดเมื่อวานนี้ อำเภออมก๋อยครองแชมป์ 107 จุด ขณะที่มีเพียง 2 อำเภอคือสันป่าตองและสารภี ไม่มี จุด HOTSPOTเกิดขึ้น ซึ่งช่วง 17 – 21 มีค. เพียง 5 วัน22 03 59 -3 HOTSPOT
เพิ่มกว่า 200 จุด โดยวันที่ 19 มีค.มาสุด 58 จุด

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การเกิด จุด HOTSPOT ของจังหวัดเชียงใหม่ จากการรายงาของศูนย์ปฏิบัติงานการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ จากการเก็บสถิติของการเกิดจุด HOTSPOT ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 21 มีนาคม 2559 พบ
จุดจุด HOTSPOT รวมจำนวน 361 จุด ซึ่งพบมาท่สุดอำเภออมก๋อย จำนวน 107 จุด รองลงมาอำเภอเชียงดาว 53 จุด อำเภอแม่แตง 29 จุดและพร้าว 25 จุด ซึ่งมีเพียง 2 อำเภอคือสันป่าตองและสารภี ไม่เกิดจุด จุด HOTSPOT จาก 25 อำเภอ
อย่างไรก็ตามพบว่าในห้วงตั้งแต่วันที่ 17 – 21 มีนาคม มีการเกิดจุด จุด HOTSPOT เพิ่มมากขึ้นรวมกว่า 215 จุด โดยเป็นวันที่ 19 มีนาคม จำนวน 58 จุดมาที่สุด รองลงมาวันที่ 17 และ 21 มีนาคม จำนวน 52 จุด เท่ากัน ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดสภาพอากาศร้อนจัดต่อเนื่องจนทำให้
เกิดจุด จุด HOTSPOT เพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และป่าสงวน ส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าไปหาของป่าแล้วเผาของมนุษย์

ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 10 เพิ่มขึ้น และค่าก๊าซโอโซน หรือ O3 เกินค่ามาตรฐาน โดยจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในศาลากลาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณก๊าซโอโซน หรือ O3 วัดค่าได้ 104 ส่วนในพันล้านส่วน อยู่ในเกณฑ์มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนค่า PM 10 วัดได้ 99 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนที่ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศกลางเมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 วัดค่าได้ 107 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ใน
เกณฑ์คุณภาพปานกลาง ปริมาณก๊าซโอโซน หรือ O3 วัดค่าได้ 92 ส่วนในพันล้านส่วน ส่วนหนึ่งมาจากเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเกิดลมพัดกรรโชกแรงเข้ามาจากทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ช่วงเช้าของวันนี้ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ลดลงไปไม่เกิดจากค่ามาตรฐาน

Untitled-2

Untitled-1

Comments

comments