จับ 1 รายเผาโล่งแจ้งที่อำเภอเชียงดาว เช้านี้จนท.ต้องดับไฟป่าต่อเนื่อง

Share This:

เช้านี้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าอ.เชียงดาว ยังพบการลักลอบเผาเพื่อหาของป่าไข่มดแดง ในพื้นที่ป่าไผ่ เสียหายกว่า 100 ไร่ จับผู้ลักลอบเผาที่ดล่งแจ้ง 1 ราย
เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน กว่า 20 คน ได้ช่วยกันเข้าดับไฟที่กำไหม้บ้านปางเฟือง หมู่ 2 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเพลิงได้ลุกลามขยายออกไปเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไผ่ ที่มีเชื้อเพลิงแห้งง่ายต่อการลุกไหม้ ทางเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมพื้นที่ไม่ให้ลุกลามออกนอกพื้นที่ พบมีความเสียหายเบื้องต้นกว่า 100 ไร่ ก็สามารถควบคุมไว้ได้และเมื่อวานนี้สามารถจับกุมชาวบ้านที่ลักลอบเผาในที่โล่งแจ้ง 1 ราย บ้านแม่อ้อใน ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
ส่วนการเกิดจุด HOTSPOT เมื่อวานนี้พบว่าลดลงเหลือ 21 จุด ซึ่งจากสถิติของการเกิดจุด HOTSPOT เมื่อเปรียบเทียบกันในห้วงเดียวกันของลจุด HOTSPOT ช่วงประกาศงดการเผา ปี 2558 ตั้งแต่15 ก.พ. 2558ถึง22 มี.ค. 2558 รวมจำนวน 1,459 จุด ขณะ จุดHOTSPOT
ช่วงประกาศงดการเผา ปี 2559 ตั้งแต่16 ก.พ. 2559ถึง22 มี.ค. 2559 รวมจำนวน 382 จุด ลดลงกว่าร้อยละ 73 โดยพบพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าระหว่างวันที่ 21 – 27 มีนาคม 2559 พื้นที่เสี่ยงมาก ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ พื้นที่เสี่ยงปานกลาง ตำบลเมืองนำและปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว, ตำบลเปียงหลวงและแสไห อำเภอเวียงแหง ,ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา, ตำบลแม่ศึกและแม่ทับ อำเภอแม่แจ่ม , ตำบลบ่อสลี อเภอฮอด และตำบลนาเกียน ,อมก๋อย และยางเปียง อำเภออมก๋อย

Comments

comments