หลายภาคส่วนเร่งเข้าช่วยเหลือสวนสัตว์นนำน้ำเข้าไปแจกจ่ายให้กับสัตว์ป่า

Share This:

หลายภาคส่วนเร่งเข้าช่วยเหลือสวนสัตว์นนำน้ำเข้าไปแจกจ่ายให้กับสัตว์ป่า โดยเฉพาะฮิบโปที่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำทุก 3-4 วัน ใช้น้ำเกือบ 9 หมื่น ลบ.ม. ต้องฉีพพ่นน้ำต่อสัตว์ขณะที่ช้างเดินเที่ยวต้องฉีดพ่นน้ำ 6 – 7 ครั้งคลายร้อนลดความเครียด

ศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมรถน้ำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ นำน้ำเข้าไปมอบให้กับนายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่านับพันชีวิต ที่กำลลังประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะสัตวที่ต้องใช้น้ำอย่างฮิบโป ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำ 3-4 วัน เพราะน้ำจะเน่าเหม็นจากการขับถ่ายและสภาพอากาศร้อนจัดทำให้น้ำเน่าเสียเร็ว และลดน้ำจากเดิมเต็มพื้นที่ต้องเหลือครึ่งเดียวเพราะน้ำนำมาเติมไม่เพียงพอ
นอกจากนี้ยังต้องสร้างความชุ่มชื้นให้กับสัตว์เพื่อคลายความร้อน ลดความเครียด และสลายหมอกควันในพื้นที่ ขณะที่ช้างเดินเที่ยวของสัตว์ต้องลดความเครียดฉีดน้ำวันละ 6-7 ครั้งโดยเฉพาะช่วงบ่ายไปที่จะต้องให้น้ำมากกว่าเดิม หากร้อนมากก็จะให้หยุดเดินเพื่อไม่ให้เกิดความเครียด

23 03 59 -2 หลายภาคส่วนเร่งเข้าช่วย

23 03 59 -2 หลายภาคส่วนเร่งเข้าช่วย3

23 03 59 -2 หลายภาคส่วนเร่งเข้าช่วย5

23 03 59 -2 หลายภาคส่วนเร่งเข้าช่วย6

23 03 59 -2 หลายภาคส่วนเร่งเข้าช่วยเ3

23 03 59 -2 หลายภาคส่วนเร่งเข้าช่วยเ4

23 03 59 -2 หลายภาคส่วนเร่งเข้าช่วยเหลือ2

Comments

comments