กรมฝนหลวงฯ ร่วมทอ. ส่งอัลฟาเจตสกัดพายุลูกเห็บภาคเหนือ จัดเเตรียมพลุสารซิลเวอร์ไอโอไดน์ไว้ทั้งหมด 500

Share This:

กรมฝนหลวงฯ ร่วมทอ. ส่งอัลฟาเจตสกัดพายุลูกเห็บภาคเหนือ จัดเเตรียมพลุสารซิลเวอร์ไอโอไดน์ไว้ทั้งหมด 500 นัดมีรัศมีการสกัดกั้นพายุลูกเห็บ 240 กิโลเมตร จากสถานีเรดาห์อมก๋อย ครอบคลุม 15 จังหวัดภาคเหนือ
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก เสกสัณน์ ไชยมาตย์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติกิจพิเศษ กรมยุทธการทหารอากาศ ร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนปฏิบัติการขึ้นยิงพลุสารซิลเวอร์ไอโอไดน์ เพื่อสกัดกั้นการเกิดพายุลูกเห็บและยับยั้งบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บที่อาจสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ
ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อยับยั้งพายุลูกเห็บครั้งนี้ กองทัพอากาศได้จัดเตรียมเครื่องบินอัลฟาเจตซึ่งเป็นเครื่องบินที่มีสมรรถนนะสูง ประจำการที่กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขึ้นบินยิงพลุซิลเวอร์ไอโอไดน์เข้าไปในกลุ่มเมฆ เพื่อเร่งให้ก่อตัวและกลั่นเป็นฝน ก่อนที่จะรวมัวกันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่กลายเป็นพายุลูกเห็บ โดยขั้นตอนในการปฏิบัติการ จะมีการวิเคราะห์สภาพอากาศด้วยระบบเรดาห์ที่ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไตตันซึ่งเป็นระบบใหม่ที่แม่นยำในการตรวจวัดสูงที่สุดในประเทศไทยที่ติดตั้งไว้ที่สถาตรวจอากาศอมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยระบบนี้จะสามารถมองเห็นผลึกน้ำแข้งภายในเมฆได้ ต่างจากระบบเดิมที่แยกน้ำกับผลึกน้ำแข็งไม่ออก
หลังจากพบกลุ่มเมฆที่มีแนวโน้มจะก่อตัวเป็นพายุลูกเห็บ เครื่องบินอัลฟาเจตจะขึ้นบินเพื่อยิงพลุสารซิลเวอร์ไอโอไดน์ ด้วยความเร็วมากกว่า 1,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และถึงกลุ่มเป้าหมายภายในไม่เกิน 10 นาที ภารกิจยับยั้งพายุลูกเห็บในฤดูร้อนนี้จะมีห้วงภารกิจตั้งแต่ 21 มี.ค. – 20 พ.ค. นี้ โดยกองทัพอากาศจัดเเตรียมพลุสารซิลเวอร์ไอโอไดน์ไว้ทั้งหมด 500 นัด มีรัศมีการสกัดกั้นพายุลูกเห็บ 240 กิโลเมตร จากสถานีเรดาห์อมก๋อย ครอบคลุม 15 จังหวัดภาคเหนือ
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า ประสบการณ์ในปีที่ผ่านมาประกอบกับเครื่องมือตรจวัดที่ทันสมัย ทำให้ในปีนี้นักบินกองทัพอากาศรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสามารถวิเคราห์เป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ทำให้มั่นใจว่าจะช่วยลดผลกระทบจากความรุนแรงของพายุลูกเห็บ อีกทั้งฝนที่กลั่นตัวตกลงมาจะช่วยลดปัญหาหมอกควันและสร้างความชุ่มชื้นบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับหลายจังหวัดทางภาคเหนือไปพร้อมกัน

24 03 59 -6 เชียงใหม่กรมฝนหลวงฯร่วมทอ. ส่งอัลฟาเจตสกัดพายุลูกเห็บภาคเหนือ.mp4_000038400

24 03 59 -6 เชียงใหม่กรมฝนหลวงฯร่วมทอ. ส่งอัลฟาเจตสกัดพายุลูกเห็บภาคเหนือ.mp4_000090000

24 03 59 -6 เชียงใหม่กรมฝนหลวงฯร่วมทอ. ส่งอัลฟาเจตสกัดพายุลูกเห็บภาคเหนือ.mp4_000138000

Comments

comments