จัดใหญ่พิธีสมโภชพระบรมธาตุดอยสุเทพฯ เฉลิมฉลองนครพิงค์เชียงใหม่ อายุครบ 720 ปี

Share This:

ณ ห้องประชุมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระธรรมเสนาบดี S__2883638รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นประธานในการหารือการจัดงานพิธีสมโภชพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลอง 60 รอบนักษัตรนครพิงค์เชียงใหม่ อายุครบ 720 ปี โดยมีนายอดิศร กำเนิดศิริ อดีต สว.และอดีตรองผู้ว่าฯเชียงใหม่ นายอุทัย ฤาชัย อดีตรองผู้ว่าฯ สุโขทัย นายศรันยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่น สำนักพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสุเทพ เข้าร่วมประชุมพิจารณากำหนดวันและสถานที่จัดงานสมโภชพระบรมธาตุฯ

ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นควรกราบทูลเชิญ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดงานฉลองสมโภชฯ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ โดยพิธีจะมีขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งตรงกับวันก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ครบ 720 ปี

พระธรรมเสนาบดี กล่าวว่า ทางวัดได้จัดเตรียมงานขึ้น ณ ลานรอบองค์พระธาตุดอยสุเทพ ในการจัดกิจกรรมสมโภชพุทธพิธี จัดอบรมสมโภชทักษิณานุปทาน และการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รวมถึงลานจุดชมวิว ซึ่งขณะนี้ได้ทำการหล่อรูปเหมือนขนาดเท่าองค์จริงของพญามังราย ปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่มาประดิษฐานไว้ยังลานจุดชมวิว เพื่อสมโภชและให้ประชาชนสักการะและจัดเป็นลานกิจกรรมมหรสพสมโภช การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจากวิทยาลัยนาฎศิลป์ กาดหมั้วครัวฮอม และการแสดงซอจากศิลปินรุ่นเยาว์ ทั้งนี้ยังจะมีการจัดนิทรรศการการเผยแพร่ความรู้เรื่อง 720 ปี เมืองเชียงใหม่ การจัดพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ 720 ปี เมืองเชียงใหม่ อีกด้วย

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

Comments

comments