สัญญาณใกล้เทศกาลสงกรานต์เมืองเชียงใหม่ ดอกลมแล้งรอบคูเมืองกำลังเริ่มทะยอยออกดอกสีเหลืองเป็นพวง

Share This:

ผู้สื่อข่าวรายงานขณะนี้สภาพอากาศเริ่มร้อนจัด 37- 40 องศาเซลเซียส ในแต่ละวันส่งผลให้ดอกลมแล้ง ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูน ที่อยู่รอบคูเมืองเชียงใหม่ กำลังออกดอกเป็นช่อสีเหลือง พวงอย่างสวยงาม ซึ่งเริ่มทะยอยออกดอกให้เห็น บางต้นก็เริ่มออกเต็มต้น บางต้นก็เริ่มมีให้เห็นบาง ทั้งที่มีใบติดกับต้อนและต้นไม่มีใบ ก็มีดอกออกมาให้เห็นสีเหลืองอร่ามงดงามมาก
อย่างไรก็ตามถือเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของชาวเหนือ ที่จะบ่งบอกให้รู้ว่าใกล้เทศกาลสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมือง ซึ่งในแต่ละปีช่วงวันสงกรานต์ จะออกดอกเป็นพวงสีเหลืองเต็มต้นอย่างสวยงาม ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติพากันมาถ่ายภาพความสวยงามของพวงดอกลทแล้งที่เริ่มออกมาในระยะนี้ โดยจะคงอยู่บนต้นระยะเวลานานทำให้ช่วงเทศกาาลสงกรานต์ถนนรอบคูเมืองจะกลายเป็นถนนดอกลมแล้ง ที่เหลืองอร่ามโดยรอบคูเมือง ซึ่งผู้หญิงบางรายก็นะมาใช้ประดับที่ผมอย่างสวยงาม

MVI_0051.MOV_000001035
MVI_0030.MOV_000000599

MVI_0034.MOV_000001063

Comments

comments