เชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนชนบทห่างไกล

Share This:

ที่โรงเรียนบ้านป่างิ้ว ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายไพบูลย์  ศิริภานุเสถียร ประธานกำกับการดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยนายธีรพงษ์  บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนในชนบทพื้นที่ห่างไกล 5 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านป่างิ้ว ทั้งหมด 10 ชุด เครื่องพริ้นเตอร์เลเซอร์ 1 เครื่อง และโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 6 ตัว,โรงเรียนผาปังวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง,โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ตำบลแม่พริก จังหวัดลำปาง เครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง,โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่องและโรงเรียนบ้านแม่พริกบน อำเภอแม่พริกจังหวัดลำปาง เครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาชุดใหญ่ให้กับโรงเรียนทั้ง 5 แห่งอีกด้วย

 

ด้านประธานกำกับการดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีนโยบายดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับภารกิจหลัก เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้มีการเรียนรู้เท่าเทียมกันจึงได้มอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จัดหาอุปการณ์คอมพิวเตอร์มอบให้กับโรงเรียนที่อยู่มนพื้นที่ชนบทรวมทั้งหมด 30 เครื่องเพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ได้มีโอกาสในไปใช้ในการเรียนตลอดจนส่งเสริมให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกด้วย 000000000จบ000000000

 

ทีมข่าว presspeople รายงาน 222333

 

 

 

Comments

comments