ปอยหลวงอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ เฉลิมฉลองครบรอบ 720 ปี นพบุรีนครพิงค์เชียงใหม่

Share This:

จัดงานปอยหลวงหรือเฉลิมฉลองอุโบสถเงินแห่งแรกของโลกหลังจากใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี โดยใช้งบประมาณ 35 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 720 ปี นพบุรีนครพิงค์เชียงใหม่สำหรับอุโบสถวัดศรีสุพรรณ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2547 ใช้เงินบริสุทธิ์ตกแต่งส่วนที่สำคัญและอยู่ส่วนที่ปลอดภัย ส่วนอื่นใช้อลูมีเนี่ยมลงลวดลายประดับตกแต่งทั้งหลังโดยช่างฝีมือชาวบ้านหัตถกรรมเครื่องเงินชุมชนวัวลาย

ที่วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 2 แผ่นดิน ประดิษฐานภายในอุโบสถเงิน โดย ม.ร.ว.ภิญโญสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก เป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นวันแรกของจัดงานปอยหลวงฉลอง 12 ปี การก่อสร้างอุโบสถเงินแห่งแรกของโลกของวัดศรีสุพรรณ ใช้งบประมาณกว่า 35 ล้านบาท เพื่อเป็นสื่อสอนธรรมทางพระพุทธศาสนา เทิศไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ยังเป็นการเฉลิมฉลอง 720 ปี นพบุรีนครพิงค์เชียงใหม่ โดยงานปอยหลวงจะจัดวันที่ 28 มีนาคม ถึง วันที่ 3 เมษายน นี้

ส่วนวันที่ 29 มีนาคม มีพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ ณ อนุเสาวรีย์ 3 กษัตริย์ และพระเมืองแก้วผู้สถาปนาวัดศรีสุพรรณ ตามด้วยพิธีบวงสรวงพญานาคราช 9 เศียรและองค์พระพิฆเนศ บรมครูแห่งความสำเร็จ โดยท่านปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมนำขบวนแห่งานปอยหลวงจากอนุเสาวรีย์สามกษัตริย์มาที่วัดศรีสุพรรณ เพื่อเปิดงานปอยหลวงอุโบสถเงินฉลอง 720 ปี นพบุรีศรีนครพิงค์ เชียงใหม่ ส่วนในวันที่ 30 มีพิธีทักษิณานุปทาน อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ บูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธปาฏิหาริย์ฯ(พระเจ้าเก้าตื้อ) และวัตถุมงคลประดิษฐานอุโบสถเงิน ตลอดคืน

ในวันที่ 31 มีนาคม มีพิธีเปิดป้ายศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ มีพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม พร้อมพระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์สามเณรจากทิศทั้ง 4 มาร่วมงานบุญ โดยนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิช ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส มาร่วมงานทำบุญปอยหลวงดังกล่าวในงานมงคลยังมีนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ มาร่วมงาน

ส่วนงานบุญวันที่ 1-3 เมษายน หัววัดต่างๆ 320 หัววัดแห่ไทยทานเข้ามาทำบุญที่สัดศรีสุพรรณ มีบวชลูกแก้ว มีกิจกรรมเวทีเสวนา ธรรมะกับพุทธศิลปกรรม โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติพร้อมคณะมาร่วมเสวนา

ด้านพระครูพิทักษ์สุถทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ กล่าวว่า อุโบสถเงินของวัดศรีสุพรรณ ถือว่าเป็นแห่งแรกของโลก ทางวัดพร้อมคณะกรรมการวัดและคณะศรัทธาวัดศรีสุพรรณ และกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณได้ริเริ่มสร้างอุโบสถเงินโดยสร้างบนฐานเดิม สีมาเดิม พระประธานองค์เดิมคือพระเจ้าเก้าตื้อ สร้างในปี 2043 โครงสร้างก่ออิฐถือปูนรูปทรงสถาปัตยกรรมล้านนา ประดับตกแต่งด้วยช่างฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้านหัตถกรรมเครื่องเงินชุมชนวัวลายที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ โดยเลือกใช้วัสดุเงินบริสุทธิ์ประดับส่วนสำคัญและปลอดภัย ใช้วัสดุอลูมิเนียมใช้เป็นวัสดุแทนเงินประดับทุกส่วนรวมทั้งหลัง เนื้อหาเรื่องราวแฝงในงานศิลป์ประดับภายในอุโบสถ แสดงถึงพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ ประวัติพระเจ้าเสียบโลก พระเจ้าโปรดโลก รอบพระพุทธบาท GPS ชีวิตสู่ความสุขตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส่วนภายนอกเป็นศิลปกรรมที่แสดงถึงสัญลักษณ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดอกบัวสีเหล่า บุคลาธิฐาน นาคแปลง สัญลักษณ์อาเซียนและเมืองสำคัญของโลก บนพระราชนิพนธ์พระมหาชนก ทะเลสีทันดร 12 ราศีในวัฏสงสารเป็นสื่อสอนธรรมสำหรับผู้เยี่ยมชมให้เห็นคุณค่าพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น

สำหรับอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ เป็นอุโบสถหลังแรกที่ช่างภูมิปัญญาชาวบ้านหัตถกรรมเครื่องเงิน โดยกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณเป็นผู้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2547 รวมระยะเวลาสร้างสรรค์งานชิ้นนี้ 12 ปี โดยได้รับแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศทำบุญบริจาคเงินร่วมสร้างจำนวน 35,152,314 บาท

000000000จบ000000000

Comments

comments