ขนส่งเชียงใหม่รับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพฯ

Share This:

1111ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่(แม่เหียะ) นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ นำบรรดาประชาชนและผู้ที่เดินทางมาใช้บริการที่สถานีขนส่ง ร่วมใจกันบริจาคโลหิต เพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของเดือนเมษายน วันที่  2 เมษายน ก็ตรงกับวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 61 พรรษา นอกจากนั้นวันที่ 1 เมษายน ก็ตรงกับวันข้าราชการพลเรือน และยังตรงกับวันครบรอบวันสถาปนากระทรวงคมนาคม

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนภาครัฐและเอกชน ตลอดจนหลายๆ ภาคส่วน มาร่วมบริจาคโลหิตกันที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่(แม่เหียะ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและนำไปสำรองช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ โดยทางขนส่งจะเปิดบริการรับบริจาคโลหิตที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่(แม่เหียะ) ทุกๆ 3 เดือน

000000000จบ000000000

 

ทีมข่าว presspeople รายงาน

Comments

comments