เชียงใหม่ วัดเจ็ดรินสร้างเจดีย์ทรายยักษ์สูง 17 เมตรรับเทศกาลสงกรานต์

Share This:

22223333ใกล้เทศกาลสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ซึ่งเป็นปีมหามงคลของชาวเชียงใหม่ครบรอบ 720 ปี ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายที่ในอดีต ได้หายไปรื้อฟื้นกลับคืนมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและตางประเทศได้ชื้นชม โดยเฉพาะตามวัดต่างๆ ก็เริ่มทยอยตกแต่งวัดให้เข้ากับบรรยากาศแบบล้านนาในอดีต ตุง 12 ราศี ตุงชนิดต่างๆ และประดับความเป็นล้านนา โดยเฉพาะเจดีย์ทรายเป็นหนึ่งในประเพณีสงกรานต์ ที่จะให้ชาวบ้านนำทรายมาก่อและนำตุงมาปักในวันสงกรานต์  ส่วนที่วัดเจ็ดริน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ก่อสร้างเจดีย์ทราบสุดส้าว ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แล้วเสร็จซึ่งเหลือการตกแต่งประดับด้วยตุงล้านนาชนิดต่างๆ โดยทรายทั้งหมดที่นำมาก่อสร้างประชาชนและคณะศรัทราได้ช่วยนำมาถวาย เพื่อให้พุทธสาสนิกชน นักท่องเที่ยว ปักตุงเป็นสิริมงคลตามประเพณีปี๋ใหม่เมืองชาวล้านนา การก่อเจดีย์ทรายขนาดใหญ่รับเทศกาลสงกรานต์ได้ทำกันมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 แล้วโดยรูปแบบเจดีย์ทรายเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยม จะประดับประดาด้วยตุงชัยมงคล ตุง 12 ราศี ซึ่งมีรูปแบบตระการตา  และใช้ชื่อว่า เจดีย์สุดส้าว ซึ่งหมายถึงเจดีย์ที่มีความสูงจนสุดจนสุดปลายยอดไม้ ในส่วนของพิธียกยอดฉัตรและพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 10 เมษายน 2558 ////////////////จบ/////////////////////

 

ทีมข่าว presspeople รายงาน

Comments

comments